Kvalitet

Capus har et godt innarbeidet metodeverk og standardiserte prosesser. Våre ansatte er sertifiserte, noe som gjør at du kan føle deg trygg på at vi vil levere kvalitet i våre prosesser.


Capus har alltid hatt fokus på kvalitet og gjennomprøvde prosesser. Vi har en standardisert og godt dokumentert rekrutteringsprosess, inkludert referanse- og bakgrunnssjekk. Vårt kvalitetssystem er basert på ISO 9001-2008.


Flere av våre ansatte har dokumentert kompetanse i henhold til Det Norske Veritas' standard for sertifisering av rekrutteringspersonell. Se oversikt over teamet for hvem som innehar denne sertifiseringen.


Vi er sertifisert gjennom Achilles Felles Kvalifikasjonsordning, som er en kvalitetsordning for leverandører til oljeindustrien i Norge og Danmark. Capus er også sertifisert gjennom TransQ, som er en tilsvarende ordning for leverandører til den nordiske transportsektoren.

Capus er sertifisert på mange ulike profilanalyseverktøy. Vi benytter blant annet Cut-e, som tilbyr et bredt spekter av kvalitetssikrede og innovative tester og kartleggingsverktøy. Cut-e er godkjent av Det norske Veritas.

DNVAchilles


cut-e