Styret

Capus har et strategisk kompetent styre med aktivt eierskap.