Asset Management Associate

Asset Buyout Partners AS (ABP) er en industriell eiendomsinvestor som går til anskaffelse av strategisk beliggende logistikkeiendommer knyttet til olje- og gassektoren. Selskapet ble stiftet i 2015 og gjorde sin første investering i januar 2016. Hitecvision, en ledende private equity investor fokusert på olje- og gassindustrien, er hovedaksjonær. Asset Buyout Partners ligger sentralt i Oslo og har per dags dato seks ansatte.
ABPs hovedstrategi er å kjøpe strategisk beliggende eiendom knyttet til olje- og gassektoren. Selskapet forventer en sterk vekst i porteføljen og behovet for oppfølging av leietakere og investeringer øker raskt.

ABP ønsker å ansette en Asset Management Associate for å bistå Head of AM i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver:
 • Bistå i forvaltning og oppfølging av selskapets eiendommer og leietakere, herunder oppfølging av tredje parts forvaltere
 • Sikre kvalitet i selskapets kontraktsforvaltning, herunder oppfølging av tredje parts leverandør
 • Utarbeide budsjett per eiendom samt følge opp inntekter og kostnader i nært samarbeid med Finance
 • Produsere, koordinere og kvalitetssikre periodiske ledelsesrapporter, herunder porteføljerapport og operasjonell status på eiendomsporteføljen
 • Koordinere og gjennomføre selskapets periodiske verdivurderingsprosess
 • Utarbeide Business Case og beslutningsunderlag for å sikre god anvendelse og avkastning på selskapets eiendommer
 • Bistå Head of Asset Management med å administrere og gjennomføre operative og driftsrelaterte oppgaver i selskapet
 • Stillingen rapporterer til Head of Asset Management

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Topp karakterer fra høyere teknisk eller økonomisk utdannelse
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring fra eiendomsbransjen
 • God innsikt i markedet for eiendom og kjennskap til grunnleggende forvaltningsprosesser

Personlige Egenskaper:
Den ideelle kandidaten er analytisk, forretningsorientert og fremoverlent med stor nøyaktighet og nærhet til detaljene. Videre er du selvstendig, initiativrik, har solid gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet. Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig er viktig. Den rette kandidaten har også gode samarbeidsevner og er utadvendt og omgjengelig. Interesse og brennende engasjement for eiendom er en selvfølge.

ABP tilbyr:
 • ABP har klare mål om vekst, hvor den som ansettes vil få gode muligheter til å være med å påvirke og utvikle virksomheten
 • Et ambisiøst og spennende arbeidsmiljø i hyggelige lokaler i Oslo
 • Konkurransedyktige betingelser for den rette kandidat

Reisevirksomhet må påberegnes.

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus HR Management ved Partner Kristian Lennertzen på 916 16 073 eller Researcher Nathalie Smulders på 470 83 841. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken ”Søk her”.


Søknadsfrist: Snarest. Søknader behandles fortløpende.