Block Watne Romerike søker Driftsleder

Block Watne Romerike er i vekst og ønsker å styrke vår kompetanse og kapasitet for videre vekst. Vi er i dag 17 funksjonærer, 30 tømrere og 4 lærlinger. Vi bygger nesten alle våre prosjekter i egenregi og bygger alt fra eneboliger, via rekkehus og konsentrert småhusbebyggelse til større blokker.
Ansvar og oppgaver
 • Hovedansvar for planlegging og koordinering av den løpende driften herunder ressursplanlegging og driftsoptimalisering
 • Være synlig ute på våre prosjekter i drift og planlegging
 • Følge opp HMS og gi råd og veiledning til de ulike prosjektene
 • Være en ressursperson for prosjekt- og byggeledere i arbeidet med å styrke vårt servicearbeid ovenfor eksisterende kunder

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Relevant utdannelse på ingeniør/høyskolenivå innenfor bygg og anlegg
 • Erfaring fra prosjektledelse og drift av byggeplasser
 • Solid forståelse av HMS-området faglig, kulturelt og operasjonelt
 • Høy grad av systematisk og strukturert tankesett
 • Selvstendig, engasjert og motiverende
 • Omgjengelig, utadvendt og pedagogisk
 • Må kunne identifisere seg med Block Watne sine kjerneverdier
 • Lang og bred erfaring innenfor bygg og anlegg kan kompensere for manglende utdannelse

Block Watne tilbyr
 • Store utviklingsmuligheter faglig og personlig, fleksibilitet og frihet under ansvar
 • Varierte oppgaver i et positivt arbeidsmiljø med erfarne og dyktige kolleger
 • Gode og ordnede betingelser i en virksomhet med solid økonomi, positivt omdømme og solide eiere
 • Lønn etter avtale
Vil du vite mer? Ta kontakt med vår rådgiver Erling Lampe i Capus på tel. 991 60 110 eller Distriktssjef Ole Magnus Huser på tel. 971 07 616.

Se utlysning også på www.blockwatne.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfristen er snarest.