Compliance Officer

Santander Consumer Bank AS er en del av Banco Santander, et av verdens største finanskonsern med 125 mill kunder og 190 000 ansatte. Norden er definert som et satsningsområde og den Nordiske enheten har en forvaltningskapital på NOK 140 mrd. Vi har over 1200 medarbeidere i Norden hvorav 600 i Norge. Vi er ledende innenfor bil- og fritidsfinansiering, og tilbyr også kredittkort, Sales Finance, forbrukslån og spareprodukter.

Santander Consumer Bank søker nå en Compliance Officer. Avdelingen Compliance Norway er et team på 4 medarbeidere. I tillegg vil du være en del av et nordisk team med røtter i vårt spanske morselskap. Avdelingen utfører løpende rådgivning til selskapets ulike forretningsområder og kontroll av selskapets virksomhet.

Du vil få en allsidig arbeidsdag med mange typer oppgaver. Den som ansettes vil arbeide innenfor hele avdelingens ansvarsområde, som blant annet omfatter å:

 • Være med å utvikle og vedlikeholde compliance-programmet
 • Bidra til at det etableres arbeidsprosesser som ivaretar kvalitet og kontroll, samt at avvik følges opp
 • Følge opp, overvåke og kontrollere at Santander Consumer Bank drives i henhold til gjeldende lover, regler og interne retningslinjer
 • Gjennomføre rådgivning, veiledning og opplæring om det regelverk og de interne retningslinjer som gjelder for virksomheten
 • Gjennomføre testing av prosesser og enkeltområder
 • Bidra til å avdekke risikoområder som bør forbedres
 • Rapportere status og avvik i compliance-relaterte saker til nærmeste overordnede
Vi vil ønske deg velkommen som ny kollega dersom du:
 • Har erfaring fra tilsvarende stilling eller minimum 2 års relevant erfaring
 • Har høyere utdanning, fortrinnsvis innen juridiske fag
 • Meget gode språkkunnskaper i engelsk og norsk. Store deler av arbeidet foregår på engelsk
 • Er en strukturert og kvalitetsbevisst person med gode analytiske ferdigheter
 • Har god oversikt og kan utføre mange oppgaver i hverdagen uten at det går utover kvaliteten
 • Er proaktiv, og du er vant til å skulle ta vare på dine egne oppgaver

Hva tilbyr vi?
Dyktige og engasjerte kollegaer som vil utfordre deg og som ber om å bli utfordret av deg. Vi har et aktivt bedriftsidrettslag og mange sosiale arrangementer. Jobben gir mulighet for faglig og personlig utvikling, hvor din innsats har stor innvirkning på selskapets og avdelingens resultater.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å kontakte Capus ved Seniorrådgiver Johannes Westersø på tlf. 95 17 91 69 eller Researcher Ingrid Syrstadeng tlf. 21 95 81 63.