Daglig leder – LAB Eiendom

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 12 mrd. og 3100 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi.
AF Gruppens utviklingsselskap, AF Eiendom, driver eiendomsutvikling på Vestlandet gjennom LAB Eiendom.

LAB Eiendom AS utvikler eiendommer med sentral beliggenhet i Bergen. Selskapet har pr i dag eierandeler i fem boligprosjekter med potensial på anslagsvis 20 000 salgbare kvm. bolig og ambisjoner om videre vekst i regionen.

Til å lede Vestlandets mest spennende utviklingsmiljø søker vi en offensiv, kreativ og ambisiøs eiendomsutvikler.

Ansvarsområder:
 • Ansvar for strategi og utvikling av selskapet i Bergensregionen
 • Totalansvar for å finne, vurdere og gjennomføre tomtekjøp
 • Identifisere og bygge relasjon til strategiske samarbeidspartnere
 • Ansvaret for å utvikle eiendommer fra tomtekjøp til rammetillatelse
 • Representere LAB Eiendom i byggherrestyrer
 • Ansvaret for virksomhetens vekst og lønnsomhet
 • Delta i ledergruppen i AF Eiendom

Faglige kvalifikasjoner:
 • Siviløkonom, sivilingeniør eller jurist
 • Bred erfaring med akkvisisjonsfasen fra identifisering til tomtekjøp
 • Solid erfaring fra tidlig fase utvikling / regulering av boligprosjekter
 • Utvikling av kommersielt attraktive prosjekter

Personlige Egenskaper:
 • Verdisett og holdninger som samsvarer med LAB og AF
 • Bredt nettverk og gode relasjoner i bransjen
 • Kommersiell
 • Systematisk
 • God gjennomføringsevne

Vi tilbyr:
 • LAB Eiendom har klare mål om vekst, hvor den som ansettes vil få gode muligheter til å være med å påvirke og utvikle virksomheten
 • Et uformelt og trivelig arbeidsmiljø i hyggelige lokaler på Minde
 • Aktiv deltagelse i selskapets ledergruppe og utveksling med AF Gruppen
 • Konkurransedyktige betingelser for den rette kandidat

Noe reisevirksomhet må påberegnes.

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus HR Management ved Partner Kristian Lennertzen på 916 16 073 eller Researcher Nathalie Smulders på 470 83 841. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken ”Søk her”.

Søknadsfrist: Torsdag 23. Mars 2017. Søknader behandles fortløpende.