Juridiske seniorrådgivere - IKT-anskaffelser - Skatteetaten

Skatteetaten har som mål å være ledende på anskaffelser i offentlig sektor. Etatens anskaffelser dekker et vidt område og omfatter blant annet leie av lokaler med tilhørende tjenester, administrative varer og tjenester, IKT-anskaffelser og konsulenttjenester. Totalt anskaffer Skatteetaten årlig varer og tjenester for ca. 1,8 mrd. kroner.

Skatteetaten har et stort IKT-miljø, med fokus på utvikling av nye og fremtidsrettede løsninger. Vi har en stor og spennende avtaleportefølje på IKT-området som omfatter blant annet utstyrsavtaler, lisensavtaler, drifts- og tjenesteavtaler samt større utviklingsprosjekter.

Anskaffelsesstaben har ansvaret for alle anskaffelser i Skatteetaten. Vi har et meget godt fagmiljø med 17 høyt kvalifiserte medarbeidere. Seksjonen jobber i tett samarbeid med fagsiden og strategiske beslutningstagere for sammen å løse etatens behov.

Vi er på jakt etter deg som har erfaring og kompetanse fra gjennomføring av offentlige IKT-anskaffelser.

Arbeidsoppgaver
 • ansvar for egen portefølje
 • planlegging, ledelse og gjennomføring av anskaffelsesprosesser
 • ansvar for leveranse- og leverandøroppfølging og kontraktsforvaltning på IKT-området
 • juridisk utredningsarbeid innen bl.a. anskaffelses-, kontrakts og opphavsrett
 • utviklingsoppgaver innen metodikk, prosesser, rutiner og maler

Kvalifikasjoner
 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • minimum tre års erfaring med større IKT-anskaffelser, fortrinnsvis tilknyttet avtaler vedrørende leveranse og vedlikehold av kompleks maskin- og programvare samt tjenesteavtaler vedrørende basisdrift, applikasjonsdrift og SaaS
 • god anskaffelses- og kontraktsrettslig kompetanse
 • god erfaring med gjennomføring av forhandlinger
 • god kunnskap og erfaring med standardavtaler innenfor IKT-området
 • erfaring med kategoristyring er en fordel
 • erfaring fra det offentlige er en fordel

Personlige egenskaper
 • du er løsningsorientert
 • du har evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • du har gode samarbeidsegenskaper og har evne til å tilegne deg og dele ny kompetanse
 • du har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 667 300 – kr 880 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
 • Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 • Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.