Leder avdeling for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Vi har 160 medarbeidere. Se www.npe.no for mer informasjon om NPE.

Vi søker en leder til avdeling for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning i Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Du vil få ansvar for en avdeling som er pådriver for å sikre et faglig høyt nivå og en ensartet praksis i virksomheten. Du skal også bidra til at organisasjonen har sterk faglig kompetanse og et godt faglig omdømme. Stillingen inngår i virksomhetens toppledergruppe og rapporterer direkte til direktøren i NPE.

NPE iverksetter i disse dager en organisasjonsendring som har redusert saksbehandlingstid som et overordnet mål. Som et ledd i denne endringen, vil vi i løpet av året slå sammen dagens juridisk avdeling og seksjon for sakkyndig utredning til en ny avdeling. Omorganiseringen iverksettes etter at ny leder tiltrer.

Arbeidsoppgaver
 • Daglig ledelse med resultat- og personalansvar for seks juridisk kompetente medarbeidere
 • Overordnet ledelse av fagområdet sakkyndig utredning og personalansvar for medisinsk fagsjef
 • Være en pådriver for at avdelingen bidrar til effektiv forvaltning og saksbehandling
 • Være en bidragsyter og pådriver for å få ned behandlingstiden

Kvalifikasjoner
 • Master i rettsvitenskap eller cand. jur/juridisk embetseksamen
 • Faglig sterk og tydelig leder med erfaring og evner til omstilling
 • Minst fem års ledererfaring
 • Ledererfaring fra statlig virksomhet med god kjennskap til forvaltningsrett
 • Evner og ønsker tverrfaglig samarbeid og har god samarbeidsevne
 • God rolleforståelse, lytter til omgivelsene
 • Er faglig godt fundert i jussen
 • Det er ønskelig med advokatbevilling

Personlige egenskaper

 • God beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Proaktiv, målrettet og trygg
 • Evner å motivere og engasjere medarbeidere

Vi tilbyr
 • Faglig utfordrende stilling i en kompetanseorganisasjon
 • En stilling hvor du vil være med å prege, synliggjøre og utvikle fagområdet
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for boliglån til gunstige betingelser


NPE er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).

NPE ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli vurdert bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater (vitnemål mv.).

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte partner i Capus, Grete Andersen på tlf. 91 13 70 05 eller e-post grete.andersen@capus.no, eller researcher Ingrid Syrstadeng på tlf. 21 95 81 63 eller e-post is@capus.no. Du kan også kontakte NPE ved direktør Rolf Gunnar Jørstad på tlf. 22 99 45 15.

For å komme i betraktning til stillingen må du laste opp søknad og CV.