Product Manager – Adra Software AS

Har du god økonomisk forståelse og en genuin interesse for ny teknologi? Som markedsledende leverandør av avstemmings- og periodeavslutningløsninger opplever Adra stadig vekst. Selskapet skal nå utvide avdelingen for Product Management. Som Product Manager vil du ha en sentral rolle i selskapet og være bindeleddet mellom markedet og utviklingsavdelingen.

Arbeidsoppgaver:
 • Ansvarlig for den kommersielle videreutviklingen av selskapets produkter og løsninger 
 • Være godt orientert om markedsbehov, og være en aktiv pådriver internt for utvikling av løsningene for å møte disse behovene 
 • Spille en sentral rolle i utarbeidelse av markedsstrategier- og planer 
 • Delta i kartleggingsprosesser og utviklingsprosjekter knyttet til selskapets løsninger og produkter 
 • Ansvar for deler av det faglige innholdet i selskapets presentasjon av løsningene i ulike kanaler, herunder innhold på web, presentasjoner, seminarer og øvrige artikler 
 • Delta på arrangementer og seminarer 
 • Ansvar for noen partnere og allianser 

Ønsket kompetanse og erfaring:
 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå 
 • Forståelse for og erfaring med regnskapsprosesser. Du har gjerne kompetanse på internkontroll, avstemming og dokumentasjon av balansen 
 • God teknisk innsikt. Genuin interesse for ny teknologi kan kompensere for formell teknisk utdanning 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper:
 • Nysgjerrig, fremoverlent og offensiv i din tilnærming til å skape resultater 
 • God kommersiell og økonomisk forståelse 
 • Utadvendt relasjonsbygger som kommunisere godt med de rundt deg 

Hvorfor velge å jobbe hos Adra?
Hos Adra vil du bli en del av et spennende og lønnsomt selskap i vekst. Du vil få muligheten til å være med på utviklingen av løsninger innenfor et nytt og spennende område med bruk av ny teknologi. Du vil jobbe sammen med engasjerte og kunnskapsrike kolleger i trivelige lokaler sentralt i Oslo.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å kontakte Capus ved Partner Arne Loktu (91 13 14 14) eller Researcher Karoline Uteng (21 95 81 50). For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken "Søk her". Du skal da fylle ut et kort skjema med personalia, samt laste opp søknad og CV.

Søknadsfrist: Snarest.

Om Adra:
Adra er et akronym for administrativ rasjonalisering og selskapet har siden 1989 utviklet løsninger som moderniserer og forbedrer arbeidsflyten i økonomiavdelingen. Selskapet er en markedsledende leverandør av programvare for avstemmings- og periodeavslutningsløsninger med over 3 000 kunder i Europa. Adra har sitt hovedkontor i Oslo, og har i dag etablert datterselskaper i Sverige, Danmark og Storbritannia. Selskapet lager løsninger innenfor området EFCA (Enhanced Financial Control and Automation) og leverer bransjeledende produkter av høy kvalitet.