Produktansvarlig

Sporveien søker en Produktansvarlig som skal skape gode brukeropplevelser og tilrettelegge for ressurseffektive systemer som bidrar til å løfte Sporveiens leveranser. Kan du tegne et veikart over forbedringsprosesser som bringer systemene våre inn i fremtiden? Du skal bidra til å effektivisere, forenkle, fornye og videreutvikle Sporveiens forretningsprosesser og portefølje av IT-løsninger, samt sikre at eksisterende løsninger forvaltes på en god måte og møter forretningens behov. Har du lyst til å være med på å utvikle Sporveien?
Arbeidsoppgaver:
 • Identifisere, planlegge og gjennomføre oppgraderinger og forvaltningsprosjekter
 • Initiere og bidra til kontinuerlig forbedring, samt håndtere endringsønsker
 • Etablere veikart over prosessforbedringer/utviklingsaktiviteter for IT-løsninger
 • Være oppdatert om mulighetene i relevant fremtidsrettet teknologi
 • Sikre god leverandørstyring og mer effektiv bruk av leverandører i forbindelse med feilsituasjoner, oppgraderinger, forbedringer og kompetansedeling
 • Utbedre feil/levere 2.linjesupport

Kvalifikasjoner:
 • Høyere utdannelse: MSc eller BSc innen teknologi, teknologiledelse eller tilsvarende
 • Forretningsorientert og sterk faglig interesse for optimalisering av IT som støtte til forretningsprosesser, kompetanse på utvikling av brukervennlige nettløsninger
 • Minst 5 års erfaring fra konsulentroller innen IT, forvaltning, testledelse og/eller utvikling av IT

Er dette deg?
 • Motivert av å bidra til digitalisering av våre forretningsprosesser
 • Analytisk, strukturert og pålitelig
 • Initiativrik, innovativ, serviceinnstilt og tar en utfordring på strak arm
 • God til å samarbeide og på å bygge relasjoner 
 • Stor gjennomførings- og leveranseevne 
 • Gode kommunikasjonsevner (norsk og engelsk)

Hvorfor Sporveien:
 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • Frikort for kollektivreiser på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus for deg og din familie (barn under 16 år)

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Dersom du har spørsmål til stillingen, er du velkommen til å kontakte Capus ved Jonas Rambæk (22 94 11 07) og Pernille Kloster (48 02 45 54). For å søke på stillingen må du registrere CV og søknad via linken "Søk her".

Om selskapet:
Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2015 gjennomført mer enn 230 millioner enkeltreiser.

Hele konsernet har om lag 3500 ansatte og omsetter årlig for 4,4 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og t-banevogner. Sporveien eier datterselskapene Bussanlegg AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Hovedkontoret ligger i moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.

Konsernsenteret har ansvaret for de strategiske og overordnede føringene for alle resultatenhetene og selskapene i konsernet. Senteret består av de administrative støttefunksjonene kommunikasjon og marked, IT, lønn, innkjøp og anskaffelser, juridiske tjenester, dokumentsenter og arkiv, interne tjenester og HR og HMS. Totalt arbeider det vel 100 ansatte i konsernsenteret.