Prosjekt og systemeier til Color Line

Color Line AS er Norges største, og et av Europas ledende cruise- og transportrederier. Selskapets flåte på seks skip transporterer mer enn fire millioner passasjerer, nærmere 900 000 personbiler og over 170 000 trailere (12 m ekvivalenter) hvert år. Selskapet representerer ca. 2 250 årsverk i fire land. Årsomsetningen er rundt 4,7 milliarder kroner. Selskapet trafikkerer fire internasjonale linjer mellom sju havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige med kvalitetscruise på linjen til Tyskland, og effektiv transport på linjene mellom Norge, Danmark og Sverige. Color Line driver med person- og godstransport, konferanse, hotelldrift, restauranter, butikker, underholdning og turproduksjon. Color Line har i perioden 2004 – 2012 investert 8 mrd NOK i nye skip, havner og konsepter. Selskapets visjon er å bli Europas beste innen cruise og transport.
Color Line står ovenfor mange spennende internprosjekter og er derfor på jakt etter en dyktig person til en todelt rolle som prosjektleder og systemeier. Rollen er nyopprettet og vil inngå i ledergruppen for avdelingen kommersiell om bord (KOMBO). KOMBO inkluderer all innkjøp og logistikk til Color Line, samt drift og utvikling av alle konsepter om bord, eksempelvis Tax-free og Fashion butikker, restauranter, casino, spa, lugarer m.m.

I tillegg til å være systemeier for KOMBO sine systemer, vil du som prosjektleder få ansvar for å forvalte, følge opp og sikre fremdrift på prosjektporteføljen for KOMBO. Det er primært IT-relaterte prosjekter, og det forventes at du opparbeider deg meget god funksjonell kompetanse på de aktuelle systemene. Tung teknisk kompetanse utover dette er ikke et krav, men du bør være den som ser det store bildet og tør å tenke nytt innenfor de rammene som er gitt. Det er forventet likt tidsforbruk i begge roller; prosjektleder og systemeier.

Enkelte av prosjektene er forespeilet varighet frem til 2022, så vi ser gjerne at du ønsker å være med på en lengre reise med Color Line.

Prosjektleder og systemeier vil samarbeide nært med flere avdelinger i Color Line, bl.a. IT, Strategisk innkjøp og økonomi, og vil rapportere til konserndirektør.

Arbeidsoppgaver:

  Prosjektleder:
  • Ansvar for helhetlig ledelse og leveranse av prospekter
  • Lede et tverrfaglig team fra blant annet KOMBO, Strategisk innkjøp og IT
  • Kjøre prosjekter iht. CL Prosjektmetodikk, inklusive rapportering til PMO

  Systemeier:
  • Opprettholde dybdekunnskap om systemer innen KOMBO, primært om bord og logistikksystemer
  • Være bestiller og kravstiller ovenfor IT i Color Line
  • Systematisere og beskrive funksjonelle krav / behov for kommersiell utvikling
  • Delta i utvalgte IT prosjekter og systemeier-forum
  • Følge opp at løsninger benyttes av brukerne på tiltenkt måte

  Kompetanse:

  • Flere års relevant prosjektledererfaring med dokumenterbar evne til å skape gode og effektive team på tvers av fag og forretningsområder
  • Erfaring fra tilsvarende prosjekter innenfor en eller flere av områdene Hotell, Retail, Logistikk og F&B
  • Evne å se og agere ift. det helhetlige bildet for prosjektet på tvers av alle fasene
  • Erfaring med endringsledelse er en fordel 
  • Evne til å utfordre organisasjonen på etablerte sannheter 
  • Fordel med sertifisering i Prince2®
  • Gode norsk- og engelskkunnskaper på forhandlings- og kontrakts-nivå, skriftlig og muntlig
  • Generell god kjennskap til relevante IT verktøy, samt inngående kompetanse og ferdigheter i bruk av MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook o.l. 

  Personlighet:

  • Evner ha en praktisk tilnærming 
  • Løsningsorientert
  • Analytisk, systematisk, strukturert og målrettet
  • Gode samhandlings- og samarbeidsevner 
  • Evne til å kommunisere med forskjellige miljøer 

  I Color Line blir du en del at et inspirerende miljø med mange kompetente kolleger der du vil få gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
  Prosjektleder og systemeier vil reise mellom 30-50 reisedager i året.

  For videre informasjon vedrørende stillingen er du velkommen til å kontakte vår rekrutteringspartner i Capus ved Partner Arne H. Underdal-Loktu på tlf 91 13 14 14 eller mail al@capus.no eller Research Manager Karoline Uteng Fossum på tlf 21 95 81 50 eller mail ku@capus.no. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken "Søk" og laste opp din CV og søknad.

  Søknadsfrist: Snarest. Søknader behandles fortløpende.