Prosjektleder – LAB Eiendom

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 12 mrd. og 3100 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi.
AF Gruppens utviklingsselskap, AF Eiendom, driver eiendomsutvikling på Vestlandet gjennom LAB Eiendom.

LAB Eiendom AS utvikler eiendommer med sentral beliggenhet i Bergen. Selskapet har pr i dag eierandeler i fem boligprosjekter med potensial på anslagsvis 20 000 salgbare kvm. bolig og ambisjoner om videre vekst i regionen.

Vil du bidra til å bygge opp Vestlandets mest spennende utviklingsmiljø? LAB Eiendom søker nå en ambisiøs prosjektleder.

Ansvarsområder:
 • Bistå i arbeidet med å finne, vurdere og gjennomføre tomtekjøp
 • Ansvaret for å utvikle eiendommer fra tomtekjøp til rammetillatelse
 • Ivareta byggherrerollen for prosjekter i utbyggingsfase
 • Operativ oppfølging av utviklingsprosjekter
 • Representere administrasjonen i byggherrestyrer

Faglige kvalifikasjoner:
 • Siviløkonom, sivilingeniør eller jurist
 • Erfaring med akkvisisjonsfasen fra identifisering til tomtekjøp
 • Solid erfaring fra tidlig fase utvikling / regulering av boligprosjekter
 • Erfaring fra kontrahering og oppfølging av prosjekt i byggefase
 • Erfaring fra byggeprosessen fra entreprenørsiden eller gjennom prosjektering
 • Utvikling av kommersielt attraktive prosjekter

Personlige Egenskaper:
 • Verdisett og holdninger som samsvarer med LAB og AF
 • Kommersiell
 • Systematisk
 • God gjennomføringsevne
 • God relasjonsbygger

Vi tilbyr:
 • LAB Eiendom har klare mål om vekst, hvor den som ansettes vil få gode muligheter til å være med å påvirke og utvikle virksomheten
 • Et uformelt og trivelig arbeidsmiljø i hyggelige lokaler på Minde
 • Konkurransedyktige betingelser for den rette kandidat

Noe reisevirksomhet må påberegnes.

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus HR Management ved Partner Kristian Lennertzen på 916 16 073 eller Researcher Nathalie Smulders på 470 83 841. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken ”Søk her”.

Søknadsfrist: Snarest. Søknader behandles fortløpende.