Senior Finanscontroller - Coop Norge SA

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag, ca. 1.250 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Obs, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Matkroken. I tillegg driver Coop 110 byggevarehus i kjedene Obs Bygg, Extra Bygg og Coop Byggmix. Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i ett av 89 samvirkelag i Norge. Coop har i dag ca. 1,6 millioner medlemmer og en årlig omsetning på 54 mrd kr. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge SA.

Coop Norge konsernet har ansvar for Coops felles innkjøp, grossist- og logistikkvirksomhet, kjedeadministrasjon, merkevarebygging og medlemsprogram. Datterselskapet Coop Norge Handel AS driver ytterligere virksomhet innenfor industri, butikkdrift og eiendom gjennom sine datterselskap.

Samvirkelagenes Garantifond A/L eies 100% av Coop Norge SA og har som formål å «fremme den videre utbygging av forbrukersamvirket gjennom å garantere for låneinnskudd (begrenset oppad til MNOK 2 per medlem) innestående i samvirkeforetak tilsluttet Coop Norge SA». Samvirkelagenes Garantifond er underlagt offentlig tilsyn fra Finanstilsynet.
Stillingen inngår i finansavdelingen i Coop Norge SA, og skal blant annet bidra til å sikre kontroll, oppfølging og styring av finansiell risiko – med særskilt fokus på Samvirkelagenes Garantifond A/L

Stillingens hovedoppgaver:

 • Gjennomføre analyser og utvikle modeller for oppfølging av finansiell risiko og konsernets finansiering 
 • Håndtering av finanspolicy og oppfølging av låneengasjementer mot bank/finansmarkedene
 • Proaktivt arbeide for å forvalte og sikre Samvirkelagenes Garantifonds interesser, herunder: 
 1. Videreutvikle retningslinjer for sikring av garantiansvar for medlemsinnskudd
 1. Analysere Samvirkelagenes drift og underliggende verdier sett opp mot Garantifondets ansvar og risiko, følge opp sikkerhetsstillelse 
 2. Påse at Garantifondet til enhver tid handler i overensstemmelse med Finanstilsynets gjeldende lover og regler
 3. Bistå i rapportering til Garantifondets styre og andre relevante organer
 4. Eventuelt andre relevante oppgaver etter avtale med leder

Krav til kompetanse:

 • Solid erfaring fra finansiering eller finansielle analyser, enten i bank/kredittinstitusjon, eller i finansavdeling i annen virksomhet
 • Høyere økonomisk utdannelse, (siviløkonom el.l.)
 • God kommersiell forståelse
 • Avansert erfaring med bruk av Excel, meget god kunnskap i andre Office-produkter

Personlige egenskaper:
 • Analytisk, strukturert og nøyaktig
 • Målrettet, initiativrik og selvstendig
 • Utadvendt og meget gode kommunikasjonsevner
 • Ambisiøs og lærevillig

Coop kan tilby faglig spennende utfordringer i et av Norges største dagligvarekonserner. Coop ønsker å tiltrekke seg ambisiøse kandidater med ønske om videreutvikling.

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus HR Management ved Partner Kristian Lennertzen på 916 16 073 eller Researcher Nathalie Smulders på 470 83 841. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken ”Søk her”.

Søknadsfrist: Torsdag 8. juni. Søknader behandles fortløpende.