Seniorrådgiver - IKT-anskaffelser - Skatteetatens IT- og servicepartnerVil du jobbe med anskaffelser i et av Norges beste IKT-miljøer?

Skatteetaten har som mål å være ledende på anskaffelser i offentlig sektor. Etatens anskaffelser dekker et vidt område og omfatter blant annet leie av lokaler med tilhørende tjenester, administrative varer og tjenester, IKT-anskaffelser og konsulenttjenester. Totalt anskaffer Skatteetaten årlig varer og tjenester for ca. 1,8 mrd. kroner.

Skatteetaten har et stort IKT-miljø, med fokus på utvikling av nye og fremtidsrettede løsninger. Vi har en stor og spennende avtaleportefølje på IKT-området som omfatter blant annet utstyrsavtaler, lisensavtaler, drifts- og tjenesteavtaler samt større utviklingsprosjekter.

Anskaffelsesstaben har ansvaret for alle anskaffelser i Skatteetaten. Vi har et meget godt fagmiljø med 22 høyt kvalifiserte medarbeidere, hvorav 9 jurister.
Staben jobber i tett samarbeid med fagsiden og strategiske beslutningstagere for sammen å løse etatens behov.

Vi er på jakt etter deg som har erfaring og kompetanse fra gjennomføring av offentlige IKT-anskaffelser.

Arbeidsoppgaver
 • ansvar for egen portefølje
 • jobbe dedikert med anskaffelser ifm tjenesteutsetting av IKT-funksjoner
 • planlegging, ledelse og gjennomføring av anskaffelsesprosesser
 • ansvar for leveranse- og leverandøroppfølging og kontrakts forvaltning på IKT-området utviklingsoppgaver innen metodikk, prosesser, rutiner og maler

Kvalifikasjoner
 • høyere utdanning på bachelor eller masternivå, fortrinnsvis innenfor jus, økonomi eller IKT
 • minimum fem års erfaring med større IKT-anskaffelser, god anskaffelses- og kontraktsrettslig kompetanse
 • god erfaring med gjennomføring av forhandlinger
 • god kunnskap og erfaring med standardavtaler innenfor IKT-området
 • erfaring med kategoristyring er en fordel

Personlige egenskaper
 • du er løsningsorientert
 • du har evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • du har gode samarbeidsegenskaper og har evne til å tilegne deg og dele ny kompetanse
 • du har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 667 300 – kr 935 600 avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.