Spesialist i patologi

Fürst Medisinsk Laboratorium er et privateid medisinsk laboratorium. Vi leverer laboratorietjenester innenfor medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og patologi. Laboratorievirksomheten er Norges største med i overkant av 400 ansatte. Hovedlaboratoriet ligger på Furuset i Oslo. Vi har prøvetakingsenheter i Oslo, Vestfold og Bergen. I tillegg driver vi prøvetakingsvirksomhet på syke- og aldershjem i Oslo og Bergen. Laboratoriet er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189.

Fürst Patologi er Norges største enkeltstående patologilaboratorium. Histologiavdelingen består av 24 bioingeniører, i tillegg til fast ansatte patologer.
Ledig stilling som spesialist i patologi vil inngå i patologifaglig team, sammen med avdelingens øvrige 5 fast ansatte patologer, for å ivareta avdelingens histologi- og cytologidiagnostikk. Hoveddelen av prøvene mottas fra primærhelsetjenesten i Helseregionene Sør-Øst, Vest og Midt-Norge. Patologene skal videre tilrettelegge for en høy faglig standard og utvikling, i nært samarbeid med avdelingsleder, teamledere og øvrig fagpersonell for hhv. histologi og cytologi. Patologivirksomheten er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189, fra teknisk fremføring t.o.m. diagnostikk, siden 2015.

Hovedoppgaver:
 • Ansvar for diagnostikk, histologi og cytologi.
 • Vedlikehold og utvikling av rutiner og prosedyrer ihht. kvalitetssystem og akkrediteringskrav
 • Delta i harmonisering og kvalitetsutvikling ved intern og ekstern kvalitetskontroll
 • Samarbeid med patologer, avdelingsleder, teamledere og øvrige avdelinger i Fürst
 • Vedlikeholde og videreutvikle akkrediteringsomfanget
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Norsk spesialistgodkjenning i patologi
 • Solid erfaring med generell patologi
 • Erfaring med, eller interesse for cytologi er en fordel
 • Erfaring fra systematisk kvalitetsarbeid og/eller akkreditering er en fordel
 • Søkere må ha gode kunnskaper i norsk, svensk eller dansk, både skriftlig og muntlig
Ønskede personlige egenskaper:
 • Serviceinnstilt og god til å kommunisere med personer på ulike nivå i organisasjonen
 • Tydelig med hensyn til krav og forventninger
 • Fleksibel, løsningsorientert, utadvendt og omgjengelig
 • Personlig egnethet vektlegges spesielt
Arbeidssted vil være hos Fürst Medisinsk Laboratorium på Furuset i Oslo.
Søknadsfrist: Snarest, søknader behandles fortløpende.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte Seniorrådgiver i Capus, Grete Andersen på tlf. 91 13 70 05 eller e-post grete.andersen@capus.no, eller Researcher Ingrid Syrstadeng på tlf. 21 95 81 63 eller e-post is@capus.no.