Teamleder - bakteriologi

Fürst Medisinsk Laboratorium er et privateid medisinsk laboratorium. Vi leverer laboratorietjenester innenfor medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi og patologi. Laboratorievirksomheten er Norges største med i overkant av 400 ansatte. Hovedlaboratoriet ligger på Furuset i Oslo. Vi har prøvetakingsenheter i Oslo, Vestfold og Bergen. I tillegg driver vi prøvetakingsvirksomhet på syke- og aldershjem i Oslo, Sandefjord og Bergen.

Laboratoriet er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 15189, og sertifisert i henhold til ISO 13485 og ISO 14001.
Avdeling for Mikrobiologi søker nå Teamleder for Bakteriologisk avdeling. Avdelingen kan tilby et bredt spekter av analyser og har stort fokus på ny teknologi og automatisering. Bakteriologisk avdeling består i dag av 14 årsverk, og har opplevd en sterk vekst siden oppstarten i 2011.

Som Teamleder bakteriologi vil du bli ansvarlig for bakteriologiavdelingen i Fürst og lede en avdeling med erfarne bioingeniører. Du vil være ansvarlig for at kvalitet og service gir mening for den enkelte medarbeider og legge til rette for høy faglig standard og en effektiv drift av avdelingen. Du vil samarbeide tett med avdelingsleder, mikrobiologer, andre teamledere og avdelingens øvrige ansatte.

Arbeidsoppgaver:
 • Ansvaret for faggruppens daglige drift
 • Personalansvar for faggruppen
 • Budsjettansvar og avtaleoppfølging
 • Ivareta akkrediteringskravene
 • Følge opp intern og ekstern kvalitetskontroll
 • Være rådgiver for avdelingsleder vedrørende teknologisk, medisinsk og samfunnsmessig utvikling som kan ha betydning innenfor ansvarsområdet
 • Oppfølging og korrigering av avvik og kontinuerlig forbedring
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Autorisert bioingeniør eller annen relevant utdanning
 • Fagkompetanse innen bakteriologi
 • Ledererfaring
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
Ønskede personlige egenskaper:
Du må være serviceminded og god til å kommunisere med personer på ulike nivåer i organisasjonen. Som leder hos Fürst er du ansvarlig for at kvalitet og service gir mening for den enkelte medarbeiders arbeidssituasjon. Vi søker dermed deg som er tydelig med hensyn til krav/forventninger og har gode samarbeidsevner i alle deler av organisasjonen. Vi ønsker en løsningsorientert, nytenkende, utadvendt, omgjengelig og fleksibel person.

Ledererfaring, erfaring fra bakteriologi og akkreditering vektlegges.

Vi tilbyr:
 • En oppdatert instrumentpark
 • Høy aktivitet og produktivitet
 • Sterkt fagmiljø og høy faglig standard
 • Et aktivt idrettslag og høy sosial profil
 • Konkurransedyktige betingelser

Søknadsfrist: Utløpt
Arbeidssted: Furuset, Oslo

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte Seniorrådgiver i Capus, Grete Andersen på tlf. 91 13 70 05 eller e-post grete.andersen@capus.no, eller Researcher Ingrid Syrstadeng på tlf. 21 95 81 63 eller e-post is@capus.no.