Technical Manager til Steen & Strøm

Vår nye Technical Manager er ansvarlig for teknisk drift og vedlikehold av Steen & Strøm sine kjøpesentre, og får definert ansvar for ett eller flere av sentrene i Oslo-området.
Technical Manager skal bidra til at sentrene er funksjonelt og teknisk tilpasset kunder og leietakeres nåværende og fremtidige behov. Med fokus på fremtidsrettede og kostnadseffektive løsninger skal Technical Manager optimalisere sikkerhet, bærekraft og kommersiell teknisk utvikling av senteret. Prosjektledelse og prosjektstøtte i forbindelse med oppgraderinger og ombygging av leietaker- og fellesarealer er en viktig del av jobben.

Arbeidsoppgaver:
 • Oppfølging av outsourcet teknisk drift og avtaler med partnere/leverandører
 • Prosjektarbeid (plan, beregning/tegning, kalkulasjon, kontrahering, innkjøp, oppfølging o.a.)
 • Internkontroll i henhold til lover og forskrifter
 • Videreutvikle strategi og plan for teknisk drift, vedlikehold, risikostyring, innkjøp
 • Budsjettering (eierkostnader/felleskostnader), oppfølging, rapportering
 • Bistå i forhandlinger av sentrale rammeavtaler og lokale tilbud
 • Administrative oppgaver knyttet til interne databaser og forvaltningsverktøy
 • Bidra til å maksimere senterets kommersielle potensiale i nært samarbeid med leasing avdelingen 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis som byggingeniør eller tilsvarende
 • Erfaring med prosjektledelse, gjerne innen eiendom/entreprenør
 • Erfaring fra teknisk drift av næringseiendom
 • God IT-kompetanse, spesielt på relevante systemer og verktøy (teknisk tegning, prosjektplanlegging og gjennomføring, økonomioppfølging mv.)
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig - på norsk og engelsk
 • Strukturert, løsningsorientert, tillitsskapende
 • Dyktig til å bygge relasjoner og etablere samarbeid på tvers av fag 

Steen & Strøm tilbyr:
 • En spennende utfordrende stilling med ansvar for sentrale og viktige eiendommer
 • Store faglige og personlige utviklingsmuligheter i et attraktivt ledende internasjonalt selskap
 • Konkurransedyktige betingelser 

Ta gjerne kontakt med Capus ved Erling Lampe på 991 60 110 eller Anne Kathrine Hagen på 994 72 526 for mer informasjon om stillingen, eller søk via linken "Søk her". Du skal da fylle ut et kort skjema med personalia, samt laste opp CV og søknad.