Teknisk Eiendomssjef - Mustad Eiendom

Mustad Eiendom skal utvikle en ny by mellom Oslo og Bærum og trenger flere flinke folk!

Mustad Eiendom er en solid og ledende familieeid eiendomsaktør som gjennom aktiv byutvikling de siste 20 årene har opparbeidet en betydelig og allsidig eiendomsportefølje på begge sider av Lysakerelven. Selskapet forvalter 280.000 kvm næringseiendom, herunder kjøpesenteret CC Vest og flere moderne kontoreiendommer på Lilleaker og Granfos. Vi utvikler for tiden en masterplan for by- og stedsutvikling av området mellom Lysaker og Lilleaker, og vil derfor ha et høyt aktivitetsnivå i årene som kommer.


Liker du å jobbe med teknisk drift, forvaltning og vedlikehold av bygg, har erfaring med prosjektledelse og prosjektstøtte i forbindelse med utbygging, oppgraderinger og ombygging? Mustad eiendom skal styrke det tekniske teamet med en teknisk eiendomssjef, for å bistå lederen for avdelingen.

Hovedoppgaver:
 • Planlegge og gjennomføre drifts- og vedlikeholdsplaner i samarbeid med driftsapparatet
 • Bistå med drift- og vedlikeholdsbudsjett og ha ansvar for kostnadsnivå og avregning knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold
 • Sørge for riktig prioritering og gjennomføring av tiltak for å optimalisere / redusere kostnadsnivå i eiendomsporteføljen, og rapportere avvik
 • Koordinere og prioritere arbeidsoppgaver i driftsteamet og bistå i faglige spørsmål og problemstillinger
 • Bistå med å tilrettelegge for bærekraftige løsninger innenfor teknisk drift og forvaltning ved utvikling av den nye byen
 • Anskaffelse og oppfølging av eksternt leverte tilleggstjenester innen drift og vedlikehold
 • Ad hoc prosjekter

Kvalifikasjoner:
 • Relevant erfaring fra tilsvarende oppgaver innen forvaltning, teknisk drift og vedlikehold
 • Erfaring fra rådgivende ingeniørmiljøer
 • Relevant erfaring med kundeoppfølging
 • Erfaring med prosjektstyring og kostnadsoppfølging
 • Innkjøpskompetanse
 • Meget god IT-forståelse og erfaring med implementering av ny teknologi
 • Ingeniørutdanning innen elektro/automasjon/VVS

Personlige egenskaper:
 • Du er analytisk, strukturert og planleggende
 • Du er ryddig både i kommunikasjon med kunder og måten du jobber på
 • Utadvendt og omgjengelig
 • Du har evne til å tilegne deg ny kompetanse raskt
 • Du har godt humør og stor arbeidskapasitet
 • Resultatorientert og tar i et ekstra tak når det trengs

Mustad Eiendom tilbyr:
Du får anledning til å komme inn i Mustad Eiendom på et tidspunkt hvor det skal skje store endringer i porteføljen. Med utgangspunkt i en veletablert portefølje av kontor og handel skal du være med og videreutvikle den nye byen. Du vil arbeide med engasjerte og trivelige kollegaer i et miljø som satser.


For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus HR Management ved Partner Kristian Lennertzen på 916 16 073 eller Researcher Nathalie Smulders på 470 83 841. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken ”Søk her”.


Søknadsfrist: Tirsdag 23. mai 2017. Søknader behandles fortløpende.