Underdirektør kategoriene Eiendom og Administrasjon - Skatteetaten

Vi skal styrke vår strategiske og helhetlige tilnærming til anskaffelser. Det betyr at vi gjennom en profesjonell kategoristyring skal bli enda mer kostnadseffektive og fremtidsrettede.

Vi søker en forretningsorientert og dyktig leder til nyopprettet stilling som gruppeleder for kategoriene Eiendom og Administrasjon. Du vil få resultatansvar for kategoriene og personalansvar for medarbeiderne i gruppen. Dette er en stilling der det er relevant å ha erfaring fra både offentlig og privat virksomhet.

Du vil rapportere til leder for Anskaffelsesstaben og være en del av hans ledergruppe og en viktig bidragsyter i videreutviklingen av et av de beste offentlige anskaffelsesmiljøene i Norge.

Skatteetaten har som mål å være ledende på offentlige anskaffelser. Etatens anskaffelser dekker et vidt område og omfatter blant annet leie av lokaler med tilhørende tjenester, administrative varer og tjenester, IKT-anskaffelser og konsulenttjenester. Totalt anskaffer Skatteetaten årlig varer og tjenester for ca. 1,8 mrd. kroner.

Anskaffelsesstaben har ansvaret for alle anskaffelser i Skatteetaten. Vi har et meget godt fagmiljø med 17 høyt kvalifiserte medarbeidere.

Arbeidsoppgaver
innføre full kategoristyring, etablere kategoristrategier og handlingsplaner for hovedkategoriene
sikre en enhet som preges av høy servicegrad, høy faglig kompetanse og nærhet til fagmiljøene og brukerne
sikre god kunnskap og bruke leverandørmarkedet på en profesjonell, effektiv og hensiktsmessig måte
bidra til samfunnstjenlige anskaffelser som ivaretar hensyn til miljø og etisk handel
delta i utviklingen av hele anskaffelsesområdet gjennom kompetansedeling og bidrag i ledergruppen og seksjonen
utviklingsoppgaver innen metodikk, prosesser, rutiner og maler
underdirektør må påregne å gjennomføre egne anskaffelsesprosesser ved behov

Kvalifikasjoner
 • høyere relevant utdanning på bachelor eller masternivå, fortrinnsvis innenfor jus eller økonomi
 • bred erfaring med anskaffelser, kategoristyring, leverandørkontakt og forhandlinger
 • erfaring med å implementere kategoriorganisering
 • relevant ledererfaring
 • dokumentert resultater fra tidligere jobber
 • solid kommersiell forståelse og strategisk kompetanse
 • erfaring med offentlige anskaffelser er en fordel
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper
 • du er analytisk og tenker helhetlig og langsiktig
 • du har evne til å planlegge, jobbe strukturert og selvstendig
 • du har gode samhandlings- og kommunikasjonsevner
 • du har gode lederegenskaper og evne til å bygge gode team, motivere og utvikle medarbeidere

Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059) fra kr 667 300 – kr 880 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
 • Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 • Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.