Management for hire

Capus tilbyr behovsbasert interimledelse. Dette behovet oppstår ofte raskt, og noen ganger uventet.


Hvorfor velge Capus


Management for Hire blir ofte kalt interimledelse. Interimlederen er en fagperson som i tillegg til kompetanse og erfaring innehar en stor grad av situasjonsbetinget tilpasningsevne. Da behovet for en interimleder ofte oppstår uventet og raskt er personenes tilgjengelighet ofte avgjørende. Ved å koble dette sammen med Capus' øvrige tjenester tilbys løsninger som tar hånd om så vel de umiddelbare som de langsiktige behovene. 


Hva Capus kan bidra med


Innen Management for Hire har Capus etablert en kompetent ressursgruppe bestående av konsulenter som er egnet for å gå inn i rollen som interimleder. De har kompetanse, erfaring, allsidighet og fleksibilitet til å løse de fleste oppgavene i en virksomhet. Konsulentene er tilgjengelige på kort varsel. Dette tilbudet kan være et frittstående tilbud, eller kombineres med våre øvrige HR-tjenester.

Capus har etablert en åpen og profesjonell dialog med interimlederne våre, der prosjekter og utfordringer blir vurdert og diskutert. Avtaler mellom kundene og Capus om innfasing, arbeidsinnhold og ikke minst overlevering er helt sentrale for vellykket interimløsning, og overgang til permanent løsning inngår som en naturlig del av leveransen.