Juridisk kyndig rettsmedlem

Juridisk kyndig rettsmedlem
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Juridisk kyndig rettsmedlem
Arbeidgiver:
Trygderetten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Om stillingen

Trygderetten skal ansette opptil ni medarbeidere som juridisk kyndig rettsmedlem hvorav fire til seks i embeter (faste stillinger). To til tre stillinger vil være konstitusjoner med varighet på ett til to år.

Som juridisk kyndig rettsmedlem får du bidra i en organisasjon som er retningsgivende på trygderettsområdet. Vi ser etter deg som har bred og solid erfaring fortrinnsvis fra domstoler, advokatvirksomhet eller offentlig forvaltning. Juridisk kyndig rettsmedlem arbeider som dommer i Trygderetten, og deltar i behandlingen av den enkelte sak, enten som leder eller som meddommer i en rett bestående av to, tre eller fem dommere.

Arbeidsoppgaver:

 • Administrerer egne ankesaker
 • Deltar som meddommer
 • Ansvar for egen saksavvikling/produksjon
 • Bidra til faglig samarbeid og organisasjonens utvikling

Krav til kompetanse:

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap med gode karakterer
 • Fyller de formelle vilkår i domstollovens § 53, herunder norsk statsborger og vederheftig
 • Svært gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Det er ønskelig med:

 • Solid og bred erfaring fra juridisk arbeid
 • Erfaring fra domstolarbeid, enten som dommer eller advokat/prosessfullmektig
 • Erfaring med trygde- og pensjonsrett
 • Erfaring med forvaltningsvedtak/enkeltsaksbehandling
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid
 • God kjennskap til EØS-rett

Personlige egenskaper:

 • God evne til selvledelse
 • Høy integritet
 • God gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ryddig og planmessig

Vi tilbyr:

 • Et sterkt fagmiljø med interessante arbeidsoppgaver i et rettsområde i utvikling
 • Viktig samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Årslønn kr 1 050 000
 • Moderne lokaler i Nydalen, Oslo

Viktig informasjon:

 • Det må fremgå om du søker embete og/eller konstitusjon
 • Vitnemål/karakterutskrifter (kan hentes fra Vitnemålsportalen) og relevante attester lastes opp i portalen
 • Uttømmende politiattest innhentes for kandidater som innstilles
 • Antall stillinger avhenger av Stortingets bevilgninger for budsjettåret 2022
 • Utnevning i embete og konstitusjon foretas av Kongen i statsråd
 • Tiltredelse etter nærmere avtale

Trygderetten er en IA-virksomhet med et hyggelig arbeidsmiljø.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. I Trygderetten er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Søkere gjøres oppmerksom på at disse opplysningene kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvernforordningen artikkel 13 og 14.

Opplysninger om stillingen som juridisk kyndig rettsmedlem kan rettes til Capus AS ved Peder Lund på telefon 97 73 50 88 eller Kristine Sandstå på telefon 97 72 96 41.

Se også mer om oss på våre nettsider www.trygderetten.no.

Søknadsfrist: 08.12.21

Om arbeidsgiveren

Trygderetten er et domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan organisert under Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). I realiteten fungerer Trygderetten som en spesialdomstol, selv om den ikke er en del av det ordinære domstolsapparatet. Oppgaven til Trygderetten er å behandle anker over vedtak om rett til trygde- og pensjonsytelser, og sakene som behandles av Trygderetten er ofte av stor velferdsmessig betydning for enkeltpersoner. Trygderettens kjennelser kan domstolprøves for lagmannsretten i første instans.

Våre konsulenter