Analyseleder med innsikt og utsikter

Analyseleder med innsikt og utsikter
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Analyseleder med innsikt og utsikter
Arbeidgiver:
Skatteetaten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt
Å bli data- og analysedrevet står på agendaen til mange virksomheter. Skatteetaten er midt i denne endringsreisen. Vi håndterer ikke bare skatter og avgifter, men også store mengder data. Data som kan anvendes og gjenbrukes i andre tjenester til nytte for næringsliv og innbyggere, hvis vi strukturerer og forvalter dem godt. Har du innsikt i dataanalyse og ønsker å utvikle deg som leder, så kan du ha gode fremtidsutsikter hos oss i informasjonsforvaltning. 

Hva går jobben ut på?

Vårt arbeid med datakvalitet, standardisering og tilrettelegging av data for analyse skal gi bedre beslutningsgrunnlag og bidra inn i arbeidet med å bli en mer data- og analysedrevet virksomhet. Divisjon informasjonsforvaltning skal være tettest på og ha best kunnskap om Skatteetatens data. Du skal med et strategisk blikk lede en gruppe i vekst, som nå teller 7 medarbeidere. De er engasjert i sentrale moderniseringsprosjekter, forvalter OBI, og inngår i etatens nettverk av analysemiljøer.  

Sentrale oppgaver vil være:

 • sikre faglig retning på divisjonens analysearbeid
 • videreutvikle og synliggjøre analysegruppen
 • lede medarbeiderne i gruppen
 • utarbeide og eie felles målsettinger/retning for analyse i egen divisjon
 • bidra aktivt inn i arbeidet med styring og forvaltning av informasjon i Skatteetaten og støtte opp under samspillet med tilgrensede fagområder
 • delta i etatens analyseledermøte som divisjon Informasjonsforvaltning sin representant
Hvilke kvalifikasjoner er nødvendige?

Vi ser etter deg som har et analysehode, har lyst til å utfordre deg selv og utvikle deg som leder. Du bør like å formidle funn, kan metode og har levert faktiske analyser. Har du jobbet strategisk med å sette dataanalyse på kartet så er det en fordel. 

I tillegg har du:

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde, særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandsk grad må være NOKUT-godkjent.
 • gode analytiske evner, gjerne kompetanse på dataanalyse / maskin-læring
 • evne til strategisk tenkning, kunne sette retning i tråd med virksomhetens strategier
 • jobbet i skjæringspunktet mellom ulike fagmiljøer (IT, juss, informasjonsarkitektur mv.)
 • evne til å stille krav til datakvalitet, standardisering og tilrettelegging av data
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • erfaring fra data governance / data management er en fordel
 • ledererfaring fra linje eller prosjekt er ønskelig
 • erfaring med å bygge opp tilsvarende enhet er ønskelig
Hva slags kollega ønsker vi oss?

Vi ønsker deg som kan:

 • jobbe godt sammen med de andre analysemiljøene i etaten
 • veilede og støtte medarbeidere i teamet i sin faglige utvikling
 • formidle komplisert fagkunnskap på lettfattelige måter
 • være nysgjerrig og utforskende til sekundærbruk av data
Hvorfor skal du velge oss?

Vi kan friste med:

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit hos befolkningen
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling og internt arbeidsmarked
 • fleksitid, samt mulighet for å trene i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre. Fremtiden blir ikke som fortiden, bli med å påvirke nye arbeidsformer!

Du blir ansatt i stillingskode 1059 underdirektør, og får en brutto årslønn mellom kr 750 000 – 950 000, avhengig av kvalifikasjonene dine. Skatteetaten har 6 mnd prøvetid.

Vi ber om at relevante vitnemål og attester legges ved søknaden.

Noe reisetid må påregnes.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Våre konsulenter

Tonje Fossan-Waage
Seniorrådgiver
Karine Rikheim
Avdelingsdirektør