Vil du være vår prosjektsjef og bidra til vekst og verdiskapning innenfor eiendom?

Vil du være vår prosjektsjef og bidra til vekst og verdiskapning innenfor eiendom?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektsjef
Arbeidsgiver:
Institutt For Energiteknikk (IFE)
Sted:
KJELLER
Søknadsfrist:
Løst

IFE er i en svært positiv utvikling og vi skal gjennomføre flere store eiendomsprosjekter i årene som kommer. Stiftelsen har i dag 56.000 m2 høyteknologiske bygg og er i gang med en masterplan som legger opp til utvikling av nye 60.000 m2 med mål om å bli Nordens mest attraktive forskningspark for fornybar energi, petroleum, nukleærmedisin og digitale systemer gjennom å tilby forskningsinfrastruktur i verdensklasse.

Divisjon Eiendom er nylig etablert som et av tre forretningsområder og har ansvar for utvikling og drift av forskningsparken herunder blant annet eiendomsdrift og utbyggingsprosjekter både på Kjeller og i Halden. Avdeling for eiendomsdrift har for tiden totalt 18 ansatte. Prosjektgjennomføring baseres i stor grad på kjøpte tjenester. 

Som prosjektsjef i IFE Eiendom vil du få en sentral rolle i et selskap med vekstambisjoner og med en attraktiv eiendoms- og prosjektportefølje. IFE vil de neste årene gjennomføre flere store byggeprosjekter, og alle prosjektene har ambisjoner om å tilrettelegge for forskning i verdensklasse og topp lokaler for produksjon og distribusjon av nukleærmedisin. IFE har videre høye miljøambisjoner og skal bidra positivt til byutvikling. Du vil få ansvar for å etablere og videreutvikle et kvalitetssystem for prosjektgjennomføring, i tillegg til utvikling og gjennomføring av prosjektportefølje og enkeltprosjekter i tråd med masterplanen. Du vil være IFE sin prosjektansvarlige og byggherrerepresentant ovenfor kunder, entreprenører, rådgivere og myndigheter. Du vil representere divisjonen på en god måte og forstår det forretningsmessige rundt eiendomsutvikling og prosjektgjennomføring i sin helhet. 

Du inngår i et team med leder for eiendomsdrift og controller og vil rapportere til eiendomsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Resultatansvar for økonomi, kvalitet, fremdrift, SHA, ytre miljø, digitalisering og innovasjon for prosjektporteføljen
 • Sikre god involvering av leietakere/brukere og eiendomsdrift i prosjektutvikling og gjennomføring, samt rettidig ferdigstillelse og sørge for god overlevering
 • Gjøre strategisk og operativt innkjøp for prosjekter, som inkluderer kontrahering av entreprenører, leverandører og engasjere rådgivere og arkitekter gjerne gjennom innovative anskaffelser
 • Lede prosjekter fra investeringsbeslutning fra kalkyle til endelig ferdigstillelse i tråd med IFEs struktur, kvalitetssystem, strategi, og krav til governance
 • Sørge for kontinuerlig forbedring av IFEs kvalitetssystem for prosjektgjennomføring og faglig utvikling gjennom kompetansedeling og samarbeid på tvers av divisjoner og avdelinger i IFE

Faglige kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdannelse innenfor relevant fagfelt. Tung og relevant realkompetanse kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • God kjennskap til og relevant erfaring med prosjektlederrollen i alle fasene av et større byggeprosjekt, gjerne innenfor laboratorium- eller forskningsvirksomhet. Det vil være en fordel om prosjektene har hatt sikkerhetskrav.
 • Relevant bransjeerfaring, herunder koordinering og samarbeid med leverandører og entreprenører
 • Kjennskap til PRINCE 2 og metodikk for innovative anskaffelser
 • Det vil være en fordel med kjennskap til BIM- og FDVU-verktøy, samt kvalitetssystemet SIMPLI

Vi ser etter deg som

 • Er kundefokusert og har gode samarbeidsevner og organisasjonsforståelse
 • Har kommersiell teft og et blikk for de gode løsningene
 • Er systematisk og analytisk, og som løser problemstillinger i et større, strategisk perspektiv
 • Har gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å utvikle fagområdet og egen stilling
 • En sentral rolle i et selskap med store vekstambisjoner
 • Fleksibel arbeidstidsordning og konkurransedyktige betingelser
 • Sosiale goder inkludert pensjon, ulykkes- og gruppelivsforsikring, bedriftsidrettslag og støtte til treningssenter

For spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med eiendomsdirektør Siw-Hege Adriansen Gundersen (telefon 951 49 814) eller vår rekrutteringspartner Capus ved Steinar Nilsen (telefon 991 00 436)

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.
 

Om arbeidsgiveren

Forskning for en bedre fremtid.

IFE er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden. Vi er internasjonalt ledende på en rekke områder innen fornybar energi, petroleum, nukleærteknologi og nukleærmedisin. IFE utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter i over 30 land. IFE er vertskap for de internasjonale OECD NEA Haldenprosjektene. Vi er rundt 600 fast ansatte og omsetter for ca. 1 mrd. kr.

Les mer om IFE på www.ife.no

Våre konsulenter

Siw-Hege Adriansen Gundersen
Eiendomsdirektør