Trigges du av å jobbe med destinasjons- og eiendomsutvikling?

Trigges du av å jobbe med destinasjons- og eiendomsutvikling?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektsjef
Arbeidsgiver:
Fredensborg Fritid AS
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Trigges du av å jobbe med destinasjons- og eiendomsutvikling?

Fredensborg fritid skal utvikle fantastiske fritidsopplevelser, og søker nå en Prosjektsjef til hovedkontoret i Oslo.

Nordmenn er et hyttefolk. 40-50% av befolkningen eier eller disponerer fritidsbolig, og etterspørselen har aldri vært høyere.

Fredensborg AS er et av Nordens ledende eiendomskonsern og satser systematisk på utvikling av fritidseiendom og destinasjoner i datterselskapet Fredensborg Fritid. Selskapet satser stort mot fritidssegmentet og søker en Prosjektsjef som motiveres av å få jobbe med utvikling av spennende destinasjoner som Geilo, Kragerø, Turufjell (Flå) og Norefjell, med tillegg av større enkeltprosjekter på blant annet Hafjell.

Den rette kandidaten har et ønske om å lede et prosjektteam som skal utvikle og gjennomføre utviklingsprosjekter av høy kvalitet. Som Prosjektsjef i Fredensborg Fritid vil du bidra i å utvikle kompetente og solide prosjektledere som kan styre de beste teamene i bransjen. Dette er en unik mulighet til å få jobbe med fritidsboligutvikling og destinasjonsutvikling på en helt annen måte enn tradisjonell boligutvikling.

Arbeidsoppgaver:

 • Fullt økonomisk og fremdriftsmessig ansvar på prosjektene i sin portefølje
 • Overordnet ansvarlig for prosjekter fra og med detaljregulering og utvikling, til prosjektet er gjennomført og overlevert sluttbruker
 • Bistå ved kjøp av nye eiendommer med overordnede vurderinger av utnyttelsesgrad, byggekostnad samt vurderinger i forhold til kommuneplan, økonomi mm
 • Nærmeste leder for prosjektlederen i teamene i sin prosjektportefølje
 • Overordnet kvalitetssikring av underlag til styret i forbindelse med rapportering og prosjektbeslutninger
 • Være sparringspartner og tilrettelegger for prosjektleder i det daglige/faglige
 • Initiere grundig gjennomgang av prosjekter med prosjektledere i sin portefølje ved viktige milepæler
 • Ansvarlig for å få til en god erfaringsoverføring/best practice på tvers av prosjektene i sin portefølje og andre prosjekter i selskapet
 • Holde oversikt over bemanning/ressursplanlegging i prosjektene
 • Bistå prosjektleder i valg av gjennomføringsmodell/entreprisemodell
 • Ansvarlig for å utvikle, pleie og vedlikeholde selskapet sitt nettverk blant entreprenører, arkitekter, rådgivere og andre relevante aktører
 • Delta i byggherremøter ved behov
 • Bistå prosjektleder og prosjektteamet i valg av konsept og strategi for prosjektet, samt sette konkrete og gode mål for prosjekter og prosjektleder
 • Bistå prosjektleder/delta i avklarende møter med entreprenører, megler, reklamebyrå og andre viktig aktører i prosjektarbeidet
 • Påse at prosjektleder har tilstrekkelig «trøkk» på nødvendige prosesser i prosjektene for å opprettholde optimal fremdrift, herunder at prosjektleder inkluderer salg-/markedsansvarlig,  forretningsførsel og andre relevante aktører på prosjektteamet på rett tidspunkt og på rett måte

Fredensborg Fritid tilbyr:

 • Spennende helhetlige utviklingsprosjekter i Kragerø, Geilo, Flå, Hafjell og Norefjell
 • Stor grad av selvstendighet og påvirkningskraft
 • Langsiktig og seriøs arbeidsgiver med solid økonomi og langsiktige eiere
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Hyggelig arbeidsmiljø i Oslo

Søknadsfrist: Snarest

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus AS ved Partner Nathalie Smulders på 47 08 38 41.

Om arbeidsgiveren

Fredensborg er et investeringsselskap med eiendom, bolig og fritidsbolig som produkt, Europa som marked og privatpersoner i fokus. En aktiv, industriell og verdibasert eier med lang tidshorisont. Dette gir ro til å velge langsiktige og gode løsninger for mennesker og investeringer.

All virksomhet relatert til fritid, er samlet i Fredensborg Fritid.
Fredensborg Fritid er en destinasjons- og fritidsboligutvikler med mål om å utvikle fantastiske fritidsopplevelser på Norges ledende destinasjoner. Vi har industriell og finansiell kompetanse fra Fredensborg, kombinert med lokal forankring og aktivt eierskap i sentrale virksomheter på våre destinasjoner.

Porteføljen består i hovedsak av fire store destinasjoner med stort potensial for utvikling: Geilo, Kragerø, Turufjell (Flå) og Norefjell. Gjennom våre operasjonelle selskaper sysselsetter vi mange personer fordelt på våre destinasjoner, mens organisasjonen i Oslo består av 13 personer. Fredensborg Fritid har en tomtebank på ca. 8.000 fritidsboliger, eierskap i alpinanlegg, aktivitetsinfrastruktur med mer.

Våre konsulenter