Vil du bli Kripos sin nye løsningsarkitekt?

Vil du bli Kripos sin nye løsningsarkitekt?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Løsningsarkitekt
Arbeidsgiver:
Kripos
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Politiet gjør mer enn å utføre tradisjonelt politiarbeid på fysiske arenaer! Kripos IKT søker nå en løsningsarkitekt som skal jobbe med design, implementasjon, drift og forvaltning av IKT-løsninger. Ønsker du å samarbeide tett med fagpersoner som jobber i det digitale rom med bl.a. datakriminalitet, internettrelatert etterforskningsstøtte, bekjempelse av internettrelaterte overgrep og elektroniske spor? Er du i tillegg samfunnsengasjert, dyktig og lærevillig både med hensyn til teknologi og brukernes arbeidshverdag? Da ønsker vi å høre fra deg!

Kripos IKT har ansvar for strategi, drift og forvaltning på IKT-området og er en viktig bidragsyter i teknologisatsingen til Kripos. Seksjonen skal levere alle tjenester for å understøtte Kripos sitt fremtidige behov for kriminalitetsbekjempelse med vekt på nye løsninger i Cyberdomenet. Vår rolle er å tilrettelegge for stabile og standardiserte løsninger for brukerne. Seksjonen ivaretar også brukerstøtte og applikasjonsutvikling for fagmiljøene, og vi er ansvarlige for lokale, nasjonale og internasjonale IKT-systemer, servere, datanettverk, telefoni, masselagre og back-up. IKT-seksjonen bidrar i stor grad til at Kripos og politiet for øvrig kan utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Deler av IKT-infrastrukturen driftes i tett samarbeid med Politiets IKT-tjenester (PIT). 

Kripos ser nå etter deg som vil jobbe som løsningsarkitekt i IKT-seksjonen. Vi søker en faglig dyktig, engasjert og serviceinnstilt person som ønsker å jobbe med design av løsninger, og som kan være med å implementere og drifte disse. Om du har lang fartstid innenfor drift, og nå ønsker å kombinere dette med arkitektur og design er du den vi ser etter. Et av våre arkitekturprinsipper er Security by Design, og vi ønsker også i nær fremtid å begynne med Zero trust. Det er derfor ønskelig at man har noe erfaring med dette.

Kripos følger utviklingen i kriminalitetsbildet. Det er en forutsetning at du er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering. Stillingen rapporterer direkte til seksjonssjefen.

Søknader uten vitnemål og attester vil ikke bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • bidra i teknisk løsningsdesign og implementering av infrastruktur og tjenester
 • delta i langsiktig planlegging av infrastruktur og tjenester
 • tett dialog med fagmiljøer og samarbeidspartnere 
 • dokumentere løsningsdesign og videreformidle dette innad i seksjonen og ut mot brukere
 • delta i prosjekter ved innføring av nye IKT-tjenester

Kvalifikasjoner

 • relevant teknisk utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Lang relevant erfaring kan erstatte kravet til formell utdanning
 • erfaring med arkitektur og design av infrastruktur og tjenester
 • erfaring med implementasjon, drift og forvaltning av komplekse IKT-systemer og -løsninger
 • god sikkerhetsforståelse og erfaring med å designe sikre løsninger
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk, samt gode dokumentasjonsevner

Ønskelige kvalifikasjoner

 • erfaring fra etablering av tjenester i Microsoft Azure og Amazon Web Services
 • erfaring fra leverandører som Microsoft, Linux, Aruba, Cisco, OpenSource

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivået Hemmelig.  

Personlige egenskaper

 • nysgjerrig, men interesse for å holde seg faglig oppdatert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å kunne jobbe selvstendig samt være ansvarsbevisst
 • evne til, og ønske om, å dele kompetanse
 • evne til å raskt sette seg inn i problemstillinger og se helhet
 • strukturert og analytisk

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • stillingen lønnes som senioringeniør (SKO 1181), fra kr 650 300-896 500 (ltr. 70-83) brutto per år 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • utviklingsorientert og spennende arbeidsmiljø
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • en dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • kontorer sentralt beliggende på Bryn med gode tog-, t-bane- og bussforbindelser
 • trening i arbeidstiden
   

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Kripos er politiets nasjonale kompetansesenter i kampen mot organisert og annen alvorlig kriminalitet. Vi yter bistand til politidistriktene og har spisskompetanse blant annet innen taktisk etterforskning, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilte etterforskningsmetoder, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessuten behandlingsansvarlig for politiets sentrale registre og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligger også ved Kripos.

Våre konsulenter

Lars Følstad
Rekrutteringsassistent