Framtida har behov for flere effektive og godt planlagte sykehus. Vil du bidra med din kompetanse?

Framtida har behov for flere effektive og godt planlagte sykehus. Vil du bidra med din kompetanse?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Sykehusplanlegger
Arbeidgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Vår prosjektportefølje vokser stadig, og nå søker vi etter flere sykehusplanleggere med hovedoppgaver innenfor funksjonsplanlegging. 
Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på mer enn 20 milliarder kroner årlig de nærmeste årene.
Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen utbyggingen på vegne av helseforetakene i Norge. 
Sykehusbygg skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. 

Stillingen som funksjonsplanlegger hører til avdeling for rådgiving og tidligfase, seksjon for funksjonsplanlegging.
Seksjonen består av 15 ansatte med bakgrunn fra helse, arkitektur, byggfag, pedagogikk, statsvitenskap og økonomi. Vi er 4 menn og 11 kvinner i alderen 26-65 år.
Fellesnevneren er at vi har et stort engasjement for å planlegge og bygge framtidens sykehus!

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Som sykehusplanlegger vil du ha oppgaver gjennom hele prosjektforløpet. Fra den helt tidlige oppstarten med å jobbe med hva sykehuset skal inneholde, hvor stort det skal være, til hvordan avdelinger skal utformes og helt ned til de minste detaljer for hvert enkelt rom. I byggefasen følger du opp at det som er planlagt er det som blir bygd og med riktig kvalitet.
Du kommer til å jobbe tett sammen med arkitekter, ingeniører og entreprenører, og ikke minst med de ansatte på sykehusene.
Arbeidet innebærer tett dialog, samarbeid og oppfølging med helseforetakene og med øvrige områder i prosjektet. Du vil fungere som prosessleder, og sørge for at alle disse ulike faggruppene jobber sammen og forstår hverandre.
Hovedoppgaven er å planlegge innholdet i sykehus og hvordan bygg skal utformes for å understøtte driften. Du vil være ansvarlig for å strukturere samarbeidet med helseforetaket og følge opp dette gjennom prosjektets faser slik at prosjektet får god forankring i driftsorganisasjonen.

Kvalifikasjoner

 • Høyskole- eller universitetsutdanning innen helse/medisin, humanistiske fag eller arkitektur og design
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig

I tillegg er det en fordel om du har

 • Erfaring med å lede prosesser
 • Erfaring fra primærhelsetjenesten/sykehus i drift
 • Erfaring med å jobbe prosjektbasert

Vi legger vekt på dine personlige egenskaper og ser gjerne at:

 • Du kommuniserer godt, og har god gjennomslagskraft, både skriftlig og muntlig
 • Du er en lagspiller og god til å samarbeide med andre
 • Du har god gjennomføringsevne og integritet
 • Du evner å tenke helhetlig
 • Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim eller vårt kontor på Skøyen i Oslo. Du må regne med noe reisevirksomhet.

Vi tilbyr

 • En spennende og variert jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et sterkt og robust kompetansemiljø med mulighet for å jobbe på noen av Norges største byggeprosjekter
 • Et arbeidsmiljø preget av høyt engasjement og mye humor
 • Imøtekommende og hjelpsomme kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP og DNB
 • Fleksibel arbeidstid og betalt lunsjpause
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Skybasert arbeidsmetodikk og digitale verktøy for å jobbe smidig og effektivt
   

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med
Seksjonsleder funksjonsplanlegging i Sykehusbygg HF, Pål Ingdal, på telefon 909 88 115 eller
Kristine Sandstå i Capus, på telefon 977 29 641.

Søknadsfrist 09.01.2022

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her».
Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Sykehusbygg skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – og tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for helsesektoren.

Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på mer enn 15 milliarder kroner årlig de nærmeste årene. Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen av investeringsprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge.

Våre konsulenter