Er du en prosjektleder med god kompetanse på smidig metodikk?

Er du en prosjektleder med god kompetanse på smidig metodikk?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektleder IT
Arbeidgiver:
Forsvarsbygg
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Utløpt

Brenner du for smidig prosjektgjennomføring og -metodikk kan dette være stillingen for deg! Forsvarsbygg er i gang med å bygge et fagmiljø innen smidig metodikk og prosjektledelse og trenger gode prosjektledere med på laget. Vi ser etter deg som har noen års erfaring med smidig (agil) prosjektledelse og som trives med å skape resultater. For å lykkes trenger vi erfarne prosjektledere, men vi er opptatt av utvikling og læring, og ser også etter deg som nylig har fullført utdanning og har noen få års erfaring.

Forsvarsbygg digitaliserer og har en voksende portefølje av digitaliserings- og forbedringsprosjekter som krever økt kompetanse og kapasitet innen prosjekt- og prosessledelse for å sikre tilstrekkelig gjennomføringskraft. For å oppnå resultater og nytte raskere gjennomføres prosjektene i økende grad med smidig (agil) metodikk. Som prosjektleder får du ansvar for prosjekter som kan omfatte anskaffelser, oppgradering eller videreutvikling av Forsvarsbygg sine virksomhetssystemer og/ eller –prosesser.                  

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no     

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, organisere og etablere prosjekter, samt lede og gjennomføre disse i ulike faser, inkludert oppfølging og rapportering
 • Bidra til at prosjektene jobber i henhold til vedtatte prosesser og metodikk for prosjekt- og porteføljestyring
 • Bidra til enhetens arbeid med kontinuerlig forbedring, herunder videreutvikling av metodeverk for gode og effektive IT-systemforvaltnings- og prosjektleveranser, med spesielt fokus på smidig gjennomføring og metodikk. 

I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan prosjektleder gis andre oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

Hvem ser vi etter?

For å lykkes i denne rollen er det viktig at du har fokus på resultater og gode løsninger. Du må kunne samarbeide og kommunisere godt med andre for å være en motiverende og tydelig prosjektleder. I tillegg må du jobbe strukturert og systematisk og sørge for god gjennomføringsevne i prosjektene. Du er læringsvillig og interessert i å utvikle deg både faglig og personlig.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning (universitets - eller høyskoleutdanning). Manglende formell utdanning kan i spesielle tilfeller fravikes dersom særlig tung erfaring og omfattende bransjekunnskap kan dokumenteres opparbeidet på annen måte
 • Erfaring med prosjektledelse i prosjekter basert på smidig metode og gjennomføring
 • Kjennskap til rammeverk for beste praksis innen prosjektledelse og smidige metoder
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

I tillegg er det ønskelig at du har noe erfaring med eller kjennskap til følgende: 

 • Systeminnføring og implementeringsprosjekter (ERP, fagsystemer, M365, Enterprise service management-løsninger, mm.)
 • Brukerorientert utvikling og innovasjonsprosjekter, og med kontinuerlig forbedring (LEAN)
 • Program- og porteføljestyring
 • IT-prosjekter- og anskaffelser i offentlig sektor
 • Sikkerhetsloven og NSMs veiledere

Hvorfor jobbe hos oss?

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag.
Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Vi har fine lokaler med god kantine, og både kontorene i Oslo og i Hamar ligger i kort gangavstand til tog.

Andre opplysninger

 • Lønn som 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver fra lønnstrinn 75 til 82 (fra kr. 715 900,- til kr. 873 400,-) avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge

Om arbeidsgiveren

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren.
I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.