Seksjonsleder IT Avtaler og Operativ støtte

Seksjonsleder IT Avtaler og Operativ støtte
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonsleder IT Avtaler og Operativ støtte
Arbeidsgiver:
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

De siste årene har NAV virkelig satt digital transformasjon på agendaen. Digitalisering er i ferd med å bli en helt avgjørende, naturlig og integrert del av vår tjenesteutvikling, og påvirker blant annet arbeidsform, teknologi, kompetanse, organisering og kultur. Gjennom økt selvbetjening og automatisering skaper vi handlingsrom for økt innsats til de som trenger det aller mest. I vår transformasjon har vi gått fra store prosjekter til dynamisk produktutvikling i tverrfaglige team. Endringene i NAV har skapt stor interesse og positiv nysgjerrighet i omgivelsene. På få år har IT-miljøet i NAV blitt en spydspiss i offentlig sektor.

Seksjonen IT Avtaler og Operativ støtte er en del av IT Virksomhetsstyring og er ansvarlig for avtale- og lisensforvaltning, rådgivning og koordinering av IT-anskaffelser/innkjøp. Seksjonen leverer også operativ støtte til effektiv utnyttelse av avtaler, innen avtaleforvaltning, bemaning og oppfølging av økonomi.
Vi rigger nå IT-avdelingen vår for neste fase i utviklingen, og er på jakt etter en dyktig leder for IT avtaleområdet. Hvordan vi kjøper og bruker tjenester i markedet og samarbeider med leverandører er avgjørende for farten, endringsevne og innovasjonstakt. Smidig og tverrfaglig arbeidsmetodikk og -organisering er vår nye hverdag og stiller nye krav til ledelse og valgene vi tar.

Skytjenester er en viktig del av vår strategi, og mye er allerede tilrettelagt for at vi skal kunne videreutvikle skytjenester både som plattform og applikasjon. Vi ser etter deg som interesserer deg for- og har kunnskap om ulike problemstillinger knyttet til skytjenester, leverandører, kontraktsvilkår og lisensbetingelser, og som vil bidra til å sette standarden for bruk av skytjenester i offentlig norsk sektor.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Etablere og realisere et fremtidsbilde for god avtaleforvaltning som tar høyde for utstrakt bruk av open source og deling av kode med ulike samarbeidspartnere
 • Kartlegge og håndtere interessenter og deres behov for kompetanse og kapasitet, i og utenfor IT-avdelingen. Sikre at det gjenspeiles i anskaffelsesarbeidet
 • Etablere gode relasjoner til de forskjellige faglige miljøene som bidrar til  anskaffelser og god avtaleforvaltning
 • Tilrettelegge for smidig og effektiv produktutvikling gjennom gode og tilpassede avtaler og kontrakter
 • Understøtte NAV sin skystrategi der standardløsninger og egen portefølje flyttes til sky
 • Styrke seksjonen som en viktig bidragsyter til helhetlig virksomhetsstyring
 • Lede, motivere og engasjere seksjonens medarbeidere i det kontinuerlige arbeidet med å utvikle og tilpasse fagområdet og støttefunksjonen til en levende IT-organisasjon i løpende utvikling og endring
 • Resultat, budsjett og personalansvar

Kvalifikasjoner

 • Lederegenskaper og gjerne erfaring fra større kunnskapsvirksomhet med agilt tankesett. Erfaring med endringsledelse er en fordel, gjerne også konsulenterfaring
 • Solid kompetanse og erfaring med avtale- og leverandøroppfølging, samarbeidsmodeller og skytjenester
 • God organisasjons- og helhetsforståelse, og kunnskap om driftsmodeller
 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis økonomi og IT

Personlige egenskaper

 • Helhetsorientert og med et strategisk blikk
 • Nyskgjerrig og endringsdyktig, mulighets- og resultatorientert
 • Solide leder- og relasjonsegenskaper, samarbeider og kommuniserer godt på alle nivåer
 • Tydelig, til stede og løsningsdyktig

Vi tilbyr

Hos oss vil du få en sentral rolle i et av landets fremste og mest spennende IT-miljøer. Du vil få meningsfylt ansvar og oppgaver innenfor et viktig samfunnsområde. Du vil være en nøkkelperson i det styringsfaglige kompetansemiljøet på IT, og jobbe tett med øvrige IT-enheter og IT-ledelse. Ansvaret og oppgavene vil du løse sammen med engasjerte, motiverte og dyktige kollegaer.

Samarbeid står sterkt, og med høye ambisjoner og lave skuldre er det aldri noen tvil om hvorfor vi går på jobb hver dag. I august i år samles store deler av direktoratet i nye lokaler på Helsfyr, med Oslos nest største kollektivknutepunkt i umiddelbar nærhet. Forøvrig tilbyr vi:

 • Stilling som seksjonssjef (kode 1211) lønnsspenn kr. 810 000 til kr. 990 000. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)

NAV legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnings bakgrunn eller hull i CV. Vi tilrettelegger arbeidsforholdene ved behov. NAV jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.

Om arbeidsgiveren

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet.

NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

Våre konsulenter