Ønsker du å ta en ledende rolle i arbeidet med å gjøre Statens vegvesen datadrevet?

Ønsker du å ta en ledende rolle i arbeidet med å gjøre Statens vegvesen datadrevet?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Leder for Innsikt og Analyse (Centre of Excellence)
Arbeidgiver:
Statens Vegvesen Vegdirektoratet
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Utløpt
Vi har ledig en fast stilling som leder for Innsikt og Analyse (Centre of Excellence) i Vegdirektoratet i Statens vegvesen.

Vi søker deg som jobber i en datadrevet organisasjon i dag, og som har erfaring fra ledende stillinger innen denne type funksjon og rolle fra tidligere. Du trives med å jobbe i en kompleks organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag.

Du vil rapportere direkte til direktør for Data, innsikt og analyse, og være en del av ledergruppen i avdelingen. Du får mulighet til å delta aktivt i ledelsen og utviklingen av hele avdelingen, og vil være sentral i arbeidet med å gjøre Statens vegvesen mer datadrevet i sine beslutninger. Stillingen innebærer utstrakt kontakt med andre enheter og samarbeidspartnere.

Ansvarsområder for stillingen
 • Sette ambisjon og mål for Innsikt & analyse i Statens vegvesen med fokus på hvor vi må utvikle oss for å bli fullt ut datadrevne.
 • Sikre at vi har kompetanse, analyseteam og organisasjon som støtter vår ambisjon om å bli en datadreven organisasjon. Herunder sørge for at vi har rett verktøy, kompetanse og ferdigheter.
 • Sikre at vi har data fra ulike kilder som er egnet for analyse og beslutninger.
 • Etablere og drive fagnettverk og grupper i innen innsikt og analyse.
 • Som fagleder vil du få ansvaret for å identifisere, igangsette og lede ulike initiativ og satsninger innen området.
 • Rollen har ansvaret for fagområdet Innsikt og Analyse i etaten, og fagfeltet er et satsningsområde for innsikt - og analysedrevne beslutninger i Statens vegvesen. Det vil senere også vurderes om økonomi- og personalansvar skal legges til stillingen.
Andre arbeidsoppgaver
 • Rådgi ledere og beslutningstagere på indikatorer og måltall basert på fakta og innsikt som sikrer at vi synliggjør verdien vi skaper for samfunnet, trafikantene og våre «kunder».
 • Rådgi og støtte sentrale og distribuerte team som er data og analysespesialister – og eller superbrukere av data, verktøy og analyser.
 • Delta og lede utredningsarbeid på kritiske og strategisk viktige initiativ for etaten, ad-hoc forespørsler, eller på vegne av etaten innen f.eks. samferdsel hvor data og analyse er sentralt i løsningen.
 • Utfordre til bruk av data, herunder utfordre gjeldende regelverk og regulatoriske forhold – gjennom analyser og innsikt. Rollen vil samarbeide tett innenfor CDO enhet med jurist, forretningsutviklere, dataplattform og arkitektur, samt data governance.
 • Bidra i konsekvensvurderinger knyttet til personvern og andre regulatoriske forhold
Kvalifikasjonskrav
 • bachelor- eller mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • sikkerhetsklarering på tilstrekkelig nivå før tiltredelse
Det er ønskelig med
 • erfaring som leder fra relevant virksomhet med høy modenhet innen innsikt og analyse, og på relevant strategisk nivå
 • relevant erfaring fra matriseorganisasjoner og større og komplekse organisasjoner
 • gode lederegenskaper og evne til å inkludere, ansvarliggjøre og følge opp
Personlige egenskaper
 • trygg i lederrollen og evner å lede og motivere dyktige fagfolk
 • evne til å finne balanse mellom operativt og strategisk arbeid, prioritere og å sette mål
 • utpreget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • god strategisk forståelse og operasjonell erfaring som leder og analytiker
 • stor indre motivasjon, og lyst til å få til ting sammen med andre
Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere.

Vi kan tilby
 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • egne lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig påfyll
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med direktør Arild Nebb Ervik på tlf. 92 68 62 97 ekstern konsulent Tonje Fossan-Waage i Capus AS på tlf. 41 27 74 60.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Søk stillingen innen 20.01.2022.
 

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen står ovenfor store endringer innen mobilitet og transport i nær fremtid, og vi har høye ambisjoner innen områder som; strategisk fremkommelighet, bærekraft og trafikksikkerhet.

For å bidra til å realisere de strategiske ambisjonene har Statens vegvesen etablert en egen avdeling for Data, Innsikt og Analyse. Vi har store datamengder tilgjengelig fra hele vegtransportsystemet inkludert kjøretøy og trafikanter – som vi ønsker å omsette til fakta og innsikt, til å effektivisere prosesser og arbeidsoppgaver, samt til å utvikle brukervennlige og verdiskapende tjenester for brukerne våre.

Våre konsulenter

Tonje Fossan-Waage
Partner
Arild Nebb Ervik
direktør