Avdelingsdirektør HR

Avdelingsdirektør HR
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør HR
Arbeidgiver:
Capus
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst
Vi søker en HR-direktør som legger til rette for at PSTs medarbeidere og ledere løser samfunnsoppdraget vårt med høy kompetanse, entusiasme og initiativ! Stillingen rapporterer til sjef PST og er en del av PSTs ledergruppe.

Arbeidsoppgaver
Avdeling for HR består av to nyopprettede seksjoner og har ansvar for: 
  • Å sikre at PST har de menneskelige ressursene og den kompetansen organisasjonen til enhver tid har behov for 
  • Arbeidsgiverstrategi, inkludert ansvaret for å utvikle og forvalte PSTs personalpolitikk, og ansvaret for gode samarbeids- og medbestemmelsesprosesser 
  • Det strategiske og overordnede ansvaret for fagområdene organisasjons- ledelses- og kompetanseutvikling, arbeidstid, lønn og turnus
Avdelingen har et bredt ansvarsområde og skal kombinere overordnet planlegging og strategiarbeid med å være tett på organisasjonen og den daglige driften. 

Som HR-direktør har du resultat-, personal- og budsjettansvar for egen avdeling. Videre skal du bidra med et strategisk fokus i sjef PSTs ledergruppe og samarbeide med og delta i eksterne fora nasjonalt og internasjonalt. Du spiller en viktig rolle som pådriver for en organisasjonskultur som er godt forankret i PSTs verdier. Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere vår organisasjon, noe du forventes å bidra til. 

Som leder i PST skal du utøve daglig sikkerhetsmessig ledelse. Du skal veilede og følge opp dine ansatte slik at de har kunnskap, ferdigheter og holdninger som ivaretar sikkerheten i PST. 

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. 

Kvalifikasjoner
Vi ser etter deg med høyere relevant utdanning, fortrinnsvis med master. Du har gjerne fem år ledererfaring fra tilsvarende roller, fortrinnsvis i offentlig sektor. Du har solid erfaring med partssamarbeid og forhandlinger, og inngående kunnskap om regelverk og rammer i staten. Du har god erfaring fra leder- og medarbeiderutvikling, og strategisk kompetanseutvikling. Du kan vise til initiativer og resultater fra organisasjon- og kulturutvikling. Dokumenterte resultater fra utvikling og implementering av relevante strategier og overordnede føringer er en forutsetning. Det er en klar fordel om du har jobbet med innovasjon og digitalisering av HR-prosesser. 

Personlige egenskaper
Du har evne til å kombinere strategisk og langsiktig tenkning med operativ handling.

Vi ser etter en trygg og samlende leder som motiveres av å se medarbeidere lykkes, som skaper tillit og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Gode kommunikasjonsevner, relasjonsskapende egenskaper og samarbeidsvilje er grunnleggende for å lykkes i rollen. Du bør kunne kombinere helhetsperspektiv, initiativ og kreativitet med sterk gjennomføringsevne. 
 
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

En utfordrende og strategisk rolle i et faglig sterkt og utviklende arbeidsmiljø, der du har mulighet til å påvirke en arbeidsplass med et krevende og motiverende samfunnsoppdrag.

Du vil få lønn etter avtale i spennet kr 1 250 000 til 1 450 000 i stillingskode som avdelingsdirektør (SKO 1060). Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.
 
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.

Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Våre konsulenter

Hans Sverre Sjøvold
Sjef PST