IFE ser etter en driftsingeniør Digital Arbeidsflate!

IFE ser etter en driftsingeniør Digital Arbeidsflate!
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Driftsingeniør Digital Arbeidsflate
Arbeidgiver:
Institutt For Energiteknikk (IFE)
Sted:
KJELLER
Søknadsfrist:
Utløpt
IFE er i sluttfasen av en omfattende modernisering av vår IKT-infrastruktur, og vi er klare for å møte fremtidens behov for digitalisering. Fremtidens arbeidsplass må legge til rette for mer fleksibilitet og effektive digitale arbeidsverktøy, der grensene mellom det fysiske og digitale stadig mer viskes ut. Samtidig ser vi at det blir stadig mer krevende trusselbilde, og vi må ivareta den digitale sikkerheten for å skape en trygg arbeidsplass og beskytte våre verdier.
 
Vår nye plattform er basert på Microsoft 365, Microsoft Azure, Microsoft Intune og Advanced Threat Protection. Vi ser nå etter den rette kandidaten til å ta ansvar for forvaltning og utvikling av den digitale arbeidsflaten vår. Du har lang erfaring med administrasjon av kontorstøtteplattform fra Microsoft og trives med å jobbe brukerorientert. Om du er ambisiøs og klar for å hjelpe oss mot fremtidens arbeidsplass, vil vi gjerne snakke med deg!

Arbeidsoppgaver:
 • Være systemeier for kontorstøtteplattformen, herunder Microsoft 365 og PC-leverandør(er)
 • Ta aktivt eierskap til å videreutvikle plattform og porteføljen av applikasjoner, basert på tilbakemeldinger fra brukerne, organisasjonens behov og funksjonelle oppdateringer fra leverandørene
 • Sørge for at kontorstøtteplattformen er i henhold til vedtatte sikkerhetsprinsipper og føringer for informasjonssikkerhet
 • Vurdere, kvalitetssikre og dokumentere endringer i IFEs systemer innenfor fagområdet
 • Ivareta henvendelser på 1. og 2. linje brukerstøtte ved behov
 • Utføre eller tilrettelegge for opplæring av superbrukere eller andre brukere i organisasjonen der dette er relevant
 • Følge opp leverandører der disse leverer tjenester til IFE eller er involvert i utviklingsoppdrag mot relevante løsninger innen fagområdet
 • Følge opp teknologiutvikling innenfor ansvarsområdet generelt og aktivt bidra til å forme IFEs strategi og veikart innenfor digitale arbeidsflater i henhold til selskapets strategier
 • Bidra i prosjektplanlegging og -aktiviteter med fagkompetanse innen kontorstøtteløsninger og andre digitale verktøy
Listen er ikke uttømmende, og arbeidsoppgaver kan endres eller tillegges ved behov.

Kvalifikasjoner:
 • Utdannelse på minimum bachelornivå innen relevant IKT-studieretning
 • Bred kompetanse og erfaring fra et bredt spekter av Microsofts kontorstøtte- og samhandlingsløsninger (Microsoft 365) og Microsoft Azure
 • Erfaring med avansert klientadministrasjon basert på Microsoft Active Directory, AzureAD, Intune, Advanced Threat Protection (ATP) og Powershell
 • Erfaring med brukerstøtte
 • Erfaring med pakking og automatisert utrulling av programvare til kontorstøtteplattformer
 • Erfaring med management av Apple MacOS og iOS er ønskelig
 • Bred erfaring med og kunnskap om informasjonssikkerhet i digitale plattformer

Personlige egenskaper:
 • Ha et sterkt personlig engasjement for den digitale arbeidsplassen og evne til å være visjonær og fremtidsrettet
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både til teknisk og ikke-teknisk personell
 • Ha evne til å ta raske beslutninger basert på erfaring og risikoforståelse
 • Være en endringsagent for nytenkning og ha evne til å kommunisere både med tekniske- og ikke-tekniske personer.
 • Være en synlig representant for IFE, IFEs verdier og IKTs løsninger og visjoner både internt og eksternt.
   
Rollen er organisert i avdeling IKT og er en del av Driftsgruppe Klient og Applikasjon. Stillingen rapporterer fagmessig og utøvende (forvaltnings- og prosjektaktiviteter) til Driftsgruppeleder Klient og Applikasjon og Sjefsarkitekt.


Arbeidssted: Kjeller
 

Om arbeidsgiveren

Institutt for energiteknikk (IFE) er en driver av teknisk innovasjon og anvendt forskning innen bredden av digitale systemer, energi- og miljøteknologi samt utviklingspartner og produsent av radiofarmasøytiske legemidler. IFE har ansatte fra 38 land som jobber med partnere nasjonalt og internasjonalt. Hos oss får du muligheten til å være en sentral bidragsyter i en pågående digitalisering av virksomheten, med et sterkt og sentralt IKT-fagmiljø som jobber tett sammen med hele organisasjonen.