IFE ser etter en ny fagleder Digital Arbeidsplass!

IFE ser etter en ny fagleder Digital Arbeidsplass!
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fagleder
Arbeidgiver:
Institutt For Energiteknikk (IFE)
Sted:
KJELLER
Søknadsfrist:
Utløpt
IFE skal skape fremtidens arbeidsplass, og søker en fremoverlent og visjonær teknologileder for utviklingen av den digitale arbeidsplassen. Fremtidens arbeidsplass må legge til rette for mer fleksibilitet og effektive digitale arbeidsverktøy, der grensene mellom det fysiske og digitale stadig mer viskes ut. Samtidig ser vi at det blir stadig mer krevende trusselbilde, og vi må ivareta den digitale sikkerheten for å skape en trygg arbeidsplass og beskytte våre verdier.

Faglederen for den digitale arbeidsplassen får et hovedansvar for å utvikle porteføljen av digitale løsninger i IFE, som understøtter stadig økende krav til effektive verktøy for samhandling, mobilitet, fleksibilitet og sikkerhet. Vi ser etter en med stor interesse for ny teknologi som klarer å omsette dette i praktiske tilnærminger og løsninger. Fagleder Digital Arbeidsplass vil hjelpe de ansatte med å bli mer effektive, samt nå IFE sine strategiske mål. Om du er ambisiøs og klar for å hjelpe oss mot fremtidens arbeidsplass, vil vi gjerne snakke med deg!

Arbeidsoppgaver:
 • Etablere og inneha et tett samarbeid med strategiske funksjoner og forretningseiere i IFE sentralt og i virksomhetsområdene for å sikre at den digitale arbeidsflaten utvikles i henhold til IFEs strategi og forretningsmål
   
 • Etablere og forvalte en strategi for IFEs digitale arbeidsplass, som understøtter IFEs behov for digitalisering, ansattes behov for fleksibilitet og et positivt arbeidsmiljø gjennom god brukeropplevelse.
   
 • Kartlegge arbeidsprosesser og funksjonelle behov, omsette disse i funksjonelle krav og sørge for at ikke-funksjonelle krav blir ivaretatt i løsningene.
   
 • Etablere og ha eierskap til porteføljestyring av alle løsninger innenfor den digitale arbeidsflaten
   
 • Koordinere behov fra organisasjonen rundt digitale løsninger, og sørge for at behovene møtes gjennom støtte i nye eller eksisterende løsninger.
 • Sørge for å etablere forvaltnings- og utviklingskapasitet for alle løsningene, gjennom leverandører eller interne ressurser, og følge opp disse gjennom kravstilling og godkjenning av leveranser.
   
 • Sørge for at organisasjonen har nødvendig kompetanse i bruk av digitale løsninger, gjennom verktøy for kompetanseheving og målinger av brukerferdigheter og bruksmønstre i løsningene.
   
 • Samarbeide tett med øvrig IKT-organisasjon for å skape fellesskap og helhet i våre løsninger
Kvalifikasjoner:
 • Utdanning på masternivå innen IKT og/eller teknologiledelse. Erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
   
 • Erfaring med UX-design og/eller brukerorientert tilnærming (eksempelvis design thinking) er ønskelig
   
 • Forståelse for digital sikkerhet og erfaring fra implementering av sikkerhetskrav med brukervennlighet i fokus er ønskelig
   
 • Kunnskap om smidige prosjektmetodikker er ønskelig
   
 • Erfaring med strategiarbeid og forankringsprosesser i større organisasjoner
   
 • Erfaring med leverandørstyring (anbud, forhandlinger og leveranseoppfølging)
Personlige egenskaper:
 • Ha et sterkt personlig engasjement for den digitale arbeidsplassen og evne til å være visjonær og fremtidsrettet
   
 • Ha evne til å ta raske beslutninger basert på erfaring og risikoforståelse
   
 • Være en endringsagent for nytenkning og ha evne til å kommunisere både med tekniske- og ikke-tekniske personer.
 • Være en synlig representant for IFE, IFEs verdier og IKTs løsninger og visjoner både internt og eksternt.

 

Om arbeidsgiveren

Institutt for energiteknikk (IFE) er en driver av teknisk innovasjon og anvendt forskning innen bredden av digitale systemer, energi- og miljøteknologi samt utviklingspartner og produsent av radiofarmasøytiske legemidler. IFE har ansatte fra 38 land som jobber med partnere nasjonalt og internasjonalt. Hos oss får du muligheten til å være en sentral bidragsyter i en pågående digitalisering av virksomheten, med et sterkt og sentralt IKT-fagmiljø som jobber tett sammen med hele organisasjonen.