Vi søker utvalgssekretær for midlertidig ansettelse

Vi søker utvalgssekretær for midlertidig ansettelse
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
utvalgssekretær / seniorrådgiver
Arbeidgiver:
Stortinget
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt
Stortinget har nedsatt et utvalg til å utrede Riksrevisjonens virksomhet, jf. Innst. 341 S (2020-2021). Utvalget skal avgi innstilling til Stortingets presidentskap innen 1. september 2023. Utvalgets sekretariat består av sekretariatsleder og en utvalgssekretær. For å bistå utvalget skal sekretariatet styrkes med en til to utvalgssekretærer frem til 1. september 2023. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. 

Arbeidsoppgaver
Utvalgssekretærene bistår utvalget med utredninger og analyser, innhenting av informasjon, utkast til lovtekster og annet regelverk, skriving og ferdigstilling av utvalgets rapport samt øvrig faglig tilrettelegging av utvalgets arbeid.

I tillegg skal sekretariatet utføre administrative oppgaver som å organisere utvalgets møter og eventuelle reiser, skrive møtereferater, holde arkiv og føre regnskap. Det vil også kunne bli aktuelt at den/de som ansettes bistår med andre utredningsoppgaver i Stortingets administrasjon.

Kvalifikasjoner
Det kreves høyere utdanning på masternivå, for eksempel innenfor statsvitenskap eller revisjon, eller juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Det er ønskelig med erfaring fra utrednings- eller evalueringsarbeid. Erfaring fra offentlig sektor vil være en fordel.

Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, herunder akademiske resultater og kunnskap om Riksrevisjonen, offentlig forvaltning og andre fagområder som er relevante for utvalgets mandat.

Personlige egenskaper
Det kreves meget god skriftlig fremstillingsevne, analytiske evner og evne til å jobbe effektivt og strukturert både selvstendig og i samarbeid med andre.

Vi tilbyr
Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspenn kr 563 900–801 300, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig godt kvalifiserte søkere kan ansettelse i stilling som spesialrådgiver vurderes i lønnsspenn kr 776 900–948 900. For ansettelse i stilling som spesialrådgiver kreves betydelig relevant erfaring. 

Generell informasjon 
Stortinget er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Stortinget legger arbeidsforholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet og gitt anledning til å trekke søknaden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til utvalgssekretær/spesialrådgiver Ingrid Andresen, telefon 932 49 551 eller utvalgsleder Frøistein Gjesdal mobiltelefon 413 32 610. 

Søknad, CV og attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via siden "Søk stillingen" innen 9. mars 2021. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt sendes per post til Stortinget, postboks 1700 Sentrum, 0026 Oslo. Merk konvolutten med HR-seksjonen og stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.

Her er lenke til vår personvernerklæring. Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger når du søker jobb hos oss.

Om arbeidsgiveren

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at stortingsrepresentantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om folkestyret og Stortingets virksomhet, og vi tar vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst.

Stortingets administrasjon er organisert i 7 avdelinger og har 490 medarbeidere.

Våre verdier er «hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen».

Våre konsulenter

Ingrid Andersen
spesialrådgiver
Frøistein Gjesdal
utvalgsleder