Avdelingsdirektør nød- og beredskapskommunikasjon

Avdelingsdirektør nød- og beredskapskommunikasjon
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør nød- og beredskapskommunikasjon
Arbeidgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

DSB ivaretar statens eierskap til Nødnett. Nettet har dekning over hele landet, tåler mye, og leverer tjenester når det virkelig gjelder. I framtiden skal tjenestene leveres gjennom de kommersielle mobilnettene. DSB har startet arbeidet med å finne ut hvordan dette kan gjøres, og vi står foran mange år med spennende arbeidsoppgaver. 

Vi søker en strategisk og tydelig leder til avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon. Du må være teknologioptimist, forstå IT/telekom, ha forretningssans, og være opptatt av samfunnets og brukernes behov. 

Du skal

 • levere Nødnett til alle kunder, med høye krav til oppetid, kvalitet og utvikling
 • ha tett kontakt med kunder, leverandører og brukere
 • forvalte statens kontrakt med Motorola Inc. og andre kontraktsparter i verdikjeden
 • være aktiv på ulike arenaer der telekom og sikkerhet er tema
 • være ansvarlig for DSBs arbeid med ny nødkommunikasjon
 • lede avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon, som ligger i Oslo
 • være aktiv del av DSBs ledelse, både internt og eksternt

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant mastergrad. Bachelorgrad og særlig relevant erfaring kan erstatte kravet til mastergrad. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT
 • erfaring fra store prosjekter, helst innen IT-utvikling eller telekom
 • ledererfaring fra komplekse organisasjoner eller sammensatte oppdrag
 • dokumenterbare leveranser på tvers av ulike fagområder
 • erfaring fra anskaffelser og oppfølging av større leverandørkontrakter
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • sikkerhetsklarering før tiltredelse 

Det er ønskelig at du har:

 • erfaring fra IT- og/eller telekombransjen
 • kjennskap til styringsdialog i staten
 • erfaring fra offentlig virksomhet
 • erfaring med brukerinvolvering i prosjekter
 • erfaring fra en kundegruppe som bruker Nødnett
 • erfaring fra styrearbeid eller komplekst utviklingsarbeid

Forventninger til deg som leder i DSB: 
Medarbeiderne er DSBs viktigste ressurs. I denne lederstillingen får du ansvar for et stort spenn av oppgaver, og for å levere tjenester innen flere ulike saksfelt. Du må derfor være utpreget samarbeidsorientert, følge opp dine medarbeidere og gi dem tilbakemelding. Du må stimulere til utvikling alene og sammen med kollegaer.

Som leder i DSB skal du bidra til at vi er en moderne og profesjonell organisasjon, som leverer på samfunnsoppdraget vårt. Du må være strukturert, målbevisst og flink til å kommunisere både internt og eksternt.

Som avdelingsdirektør forventes det også at du har en helhetsforståelse for DSBs oppdrag og tar ansvar for felles mål på tvers av fagområder.    

Personlige egenskaper

 • nysgjerrig på nye trender, se muligheter i teknologisk utvikling
 • evne til helhetlig og strategisk tenkning
 • resultat- og utviklingsorientert og med god gjennomføringsevne
 • evne til å samarbeide, kommunisere og bygge relasjoner, internt og eksternt
 • evne til å lede og skape oppslutning om felles mål og verdier
 • lojal, forankrende og med god rolleforståelse

Vår nye avdelingsdirektør får

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • årslønn fra kr 1 100 000 – 1 326 500 (lønnstrinn 91 - 101) som avdelingsdirektør (stillingskode 1060). I helt ekstraordinære tilfeller kan DSB vurdere annen lønnsplassering. Av lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Om å jobbe i DSB
Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitsskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håper derfor at også kvalifiserte personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss. 

Offentlig søkerliste
Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven §25.  

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Les mer på www.dsb.no

Våre konsulenter

Tonje Fossan-Waage
Partner
Elisabeth Sørbøe Aarsæther
Direktør
Elisabeth Askim
assisterende direktør