Er du universitetet i Oslo sin nye Innkjøpssjef?

Er du universitetet i Oslo sin nye Innkjøpssjef?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Innkjøpssjef
Arbeidgiver:
Universitetet i Oslo (UiO)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst
En av de mest spennende og utfordrende stillingene som innkjøpssjef er ledig.

UiO handler årlig varer og tjenester for 2,4 milliarder. Det er et stort volum og bredde av varer og tjenester som handles årlig, ikke minst varer og tjenester som er kritisk for forskning, formidling og undervisning, med strenge krav til logistikk. UiO opererer med et stort og variert leverandørmarked både nasjonalt og internasjonalt.

Som innkjøpssjef har du overordnet ansvar for anskaffelsesfunksjonen ved UiO, rapporterer til direktør for Økonomi og virksomhetsstyring og inngår i avdelingens ledergruppe. Du får oppleve stor grad av selvstendighet i utøvelse av ledelsen av seksjonen og utvikling av fagområdet ved UiO. Du vil komme tett på det UiO driver med av fremragende forskning, formidling og undervisning.

Arbeidet på innkjøpsområdet tar utgangspunkt i UiOs anskaffelsesstrategi, prinsipper og etiske retningslinjer for anskaffelser ved UiO. Strategien har spesifikke tiltak for etisk handel, klima, miljø og samfunnsansvar, herunder korrupsjonsforebyggende tiltak. Seksjon for innkjøp forsyner ledelsen og kjøpende enheter med korrekt rettidig styringsinformasjon i form av innkjøpsanalyser, statistikker, rådgivning, veiledning og opplæring i systemer, retningslinjer og rutiner.

UiO har gjennom en rekke år gjort et betydelig arbeid innenfor utvikling av beste praksis bl.a. gjennom digitalisering av innkjøpsfunksjonen med svært gode resultater og mottatt to nasjonale priser. Mye er på plass, men den som ansettes vil få en sentral rolle i å sikre at digitale løsninger på området dekker behovene til virksomheten.

Arbeidsoppgaver
 • Ledelse av 21 dyktige og motiverte kunnskapsmedarbeidere
 • Anskaffelsesfaglig ledelse
 • Utvikle innkjøpsfunksjonen ved UiO
 • Fronte innkjøpsområdet ved UiO internt og utad
 • Vedlikeholde og fornye porteføljen av rammeavtaler
 • Formidle den strategiske betydning anskaffelser har for universitetet
 • Utarbeide rettidig og styringsinformasjon gjennom analyser, rapportering og evaluering
 • Sikre/påse at universitetet overholder LOA/FOA og interne regler og forskrifter
 • Formidle den strategiske betydning anskaffelser har for universitetet
 • Bidra operativt med enkeltanskaffelser i hektiske perioder

Kvalifikasjonskrav 
 • Utdanning fra universitet eller høgskole på mastergradsnivå
 • Relevant og solid ledererfaring, fortrinnsvis fra offentlig sektor
 • Har god kjennskap til bransjestandarder, beste praksis og utviklingsarbeid
 • Har god IT-forståelse og evne til å sette retning for videre digitalisering av anskaffelsesprosessene
 • Operativ erfaring med å planlegge, gjennomføre og følge opp konkurranser og kontrakter vil bli tillagt vekt
 • Ønskelig med relevant innkjøpserfaring fra Helse- eller Universitetssektoren
 • Meget god fremstillingsevne norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • Du kan lede og motivere kunnskapsrike og selvgående medarbeidere
 • Utviklingsorientert med gjennomslagskraft
 • Du evner å prioritere og legge til rette slik at ansatte legger igjen det beste av seg selv gjennom arbeidsdagen
 • Du har gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • Du er nysgjerrig, søker ny kunnskap og deler denne med andre

Vi tilbyr
 • Et trivelig og engasjerende miljø i flotte kontorlokaler
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Svært gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger blant annet trening i arbeidstiden
 • Lønn som seksjonssjef SKO 1211 - fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 873 400 – 1 030 100 avhengig av kompetanse.
 • Stilling i en IA-virksomhet
Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon
Direktør for Økonomi- og virksomhetsstyring Ellen Johanne Caesar, mobil: +47 924 23 393
Partner i Capus Grete Andersen, e-post: grete.andersen@capus.no, mobil: +47 911 37 005
 

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Seksjon for innkjøp er en del av Avdeling for administrativ støtte i Ledelsen og støtteenheter. Seksjonen har ansvar for etablering av rammeavtaler, enkeltanskaffelser og kontrakter i forbindelse med innkjøp, i tillegg til veiledning, rådgiving, opplæring av UiO’s enheter, samt utvikling av innkjøpsområdet.

Seksjonen består av 21 høyt utdannede og kvalifiserte ansatte. Det er innført elektronisk systemstøtte for alle prosesser; bestilling, betaling, konkurransegjennomføring, kontraktsadministrasjon, analyse og rapportering. UiO mottok Difis Anskaffelsespris for digitalisering i 2014, samt Difis Anskaffelsespris for god styring i 2016. Som innkjøper ved UiO vil du få god erfaring og innsikt i alle typer anskaffelser som varer, tjenester, IKT og bygg og anlegg.

Våre konsulenter

Ellen Johanne Caesar
Direktør Økonomi- og virksomhetsstyring UiO