Vil du lede økonomifunksjonen i et av Norges mest ambisiøse fakulteter innen realfag og teknologi?

Vil du lede økonomifunksjonen i et av Norges mest ambisiøse fakulteter innen realfag og teknologi?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Økonomisjef
Arbeidsgiver:
Universitetet i Oslo (UiO)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Vil du lede økonomifunksjonen i et av Norges mest ambisiøse fakulteter innen realfag og teknologi?

Vi søker en initiativrik og resultatorientert økonomisjef med interesse for ledelse, organisasjon og ressursstyring i store kunnskapsorganisasjoner. Du må være god til å bygge lagånd og effektivt samarbeid i en stor organisasjon.  Du vil være en sentral rådgiver for ledelsen av fakultetet, våre institutter og sentere. Fakultetet har en omfattende eksternt finansiert virksomhet som omfatter mer enn 700 prosjekter og bidrar med 40% av våre inntekter. En sentral oppgave vil være utvikling av gode incentiv- og finansieringsmodeller for vår bevilgnings- og prosjektøkonomi. Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør.

Du vil lede Seksjon for økonomi som omfatter 35 dyktige medarbeidere innen instituttøkonomi, prosjektøkonomi, innkjøp og regnskap. Universitetet i Oslo vil i nær fremtid innføre et nytt økonomi- og lønnssystem. Økonomileder vil være en sentral aktør i dette prosjektet.

Økonomi-leder inngår i den administrative ledergruppa på fakultetet og vil samarbeide tett med den faglige ledelsen.

Fakultetets verdigrunnlag og fremtidsvisjoner er nylig oppdatert i strategidokumentet Kunnskapsutvikling for en verden i endring (https://www.mn.uio.no/om/strategi/mn_strategibrosjyre_norsk_web.pdf)

Arbeidsoppgaver

 • Påse at fakultetet samt underliggende enheter til enhver tid har god økonomistyring og kontroll over den finansielle situasjonen
 • Lede og videreutvikle fakultetets økonomiske planlegging, inkludert budsjetter, prognoser og periodisk rapportering
 • Strategisk rådgivning for fakultetets ledergruppe
 • Bygge god lagånd, godt arbeidsmiljø og effektiv samhandling mellom økonomiseksjonens avdelinger
 • Personalledelse av økonomiseksjonens ledergruppe
 • Møte instituttenes behov for god strategisk rådgivning og effektive økonomitjenester
 • Være fakultetets sentrale ressurs i sentrale økonomiprosjekter ved UiO

Kvalifikasjonskrav 

 • Universitets- eller høyskoleutdanning på masternivå innen økonomi
 • Solid og relevant ledererfaring innen stillingens ansvarsområder
 • God kunnskap om rammebetingelsene som gjelder for statlig virksomhet
 • Godt kjennskap til UoH-sektoren
 • Solide språklige ferdigheter i norsk og engelsk

Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen, kan erstatte utdanningskravet.

Personlige egenskaper

Vi søker en leder som er motiverende og har evne til å skape entusiasme for utvikling og endring. Du må ha evne til å organisere arbeidet, delegere og sørge for framdrift og gode leveranser til rett tid. I tillegg til gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, skal du ha god organisasjonsforståelse og evne til å tenke helhetlig og strategisk. Digital kompetanse og evne til å tilegne seg nye ferdigheter er også viktige egenskaper.

Vi tilbyr

 • Lønn som stillingstittel seksjonssjef, kode 1211 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 765 100 og kr 883 100, avhengig av kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger (https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/)
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift (http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/)vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Våre konsulenter

Baard Storsveen
Partner
Kristine Sandstå
Seniorrådgiver