Er du vår nye innovasjonsorienterte teknologidirektør?

Er du vår nye innovasjonsorienterte teknologidirektør?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Teknologidirektør
Arbeidgiver:
Sørlandet Sykehus HF
Sted:
KRISTIANSAND S
Søknadsfrist:
Løst

Kontakt konsulent

Maria Fidje

Rådgiver Research og Analyse
Sørlandet sykehus HF (SSHF) tilbyr spesialisthelsetjenester for befolkningen i Agder, og har tre hovedlokasjoner; i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord. Helseforetaket har ca. 7000 medarbeidere, og et budsjett på ca. 7 mrd. Helseforetakets ledelse består av seks klinikkdirektører og fem stabsdirektører som rapporterer til administrerende direktør. Stillingen som teknologidirektør inngår i ledergruppen. Oppgavene er flerfaglige og innebærer tett samarbeid med både klinikker og staber. Teknologidirektør har bred kontaktflate på alle nivåer i organisasjonen, og involverer tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjonene.

Avdeling for teknologi og innovasjon (ATI) utgjør en satsning og bidrar til å løse det økende behovet for spesialisthelsetjenester og gi befolkningen i Agder god pasientbehandling de neste 15-20 årene. Sørlandet sykehus har definert høye ambisjoner om å møte fremtidens utfordringer gjennom styrket bruk av teknologi, digitalisering og innovasjon.

Sørlandet sykehus HFs teknologiutvikling inngår i Helse Sør-Østs regionale planer, og skal innføre og modernisere IKT-infrastruktur. Vi leter etter deg som motiveres av å lede utvikling av ny teknologi og å hente ut gevinster i en kompleks organisasjon gjennom innovative løsninger sammen med dyktige medarbeidere.

Som teknologidirektør er du rask til å danne deg et godt helhetsperspektiv, til å definere mål, til å kommunisere disse, og du har solid gjennomføringsevne. For å lykkes som leder hos oss er det en fordel om du har stått i komplekse utviklingsprosesser og er vant til å jobbe tverrfaglig. Du vil utvikle avdelingen både organisatorisk og faglig, og en viktig del av oppdraget er å arbeide sammen med foretakets fagfolk med overordnet ledelse av teknologiutvikling. Rollen innebærer personalansvar og utstrakt samarbeid på tvers i virksomheten for å sikre effektive og gode tjenesteleveranser.

Administrerende direktør har nylig vedtatt endret organisering av avdeling for teknologi og innovasjon, og den nye teknologidirektøren vil involveres i prosessen for å etablere den nye avdelingen med seksjoner og ledelse.

Arbeidsoppgaver
 • overordnet ansvar for følgende fagområder:
  • medisinsk teknologi
  • klinisk IKT
  • e-helse
  • innovasjon
  • arkiv og dokumentasjon
 • ansvar for stabil drift og tjenester innen avdelingens fagområder
 • ansvar for IKT-sikkerhet
 • strategisk ansvar for det overordnede IKT- og digitaliseringsområdet ved SSHF
 • omsette det regionale målbildet til å svare ut foretakets behov og utvikle teknologisk støtte til økt kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet
 • være en god bestiller på vegne av SSHF og fremme våre interesser
 • personalansvar og ansvar for HMS i egen avdeling

Kvalifikasjoner
 • relevant høyere utdanning på mastergradsnivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring og erfaring med IKT-ledelse og innovasjon på et strategisk nivå
 • kan dokumentere gode resultater ved innføring av nye digitale løsninger i komplekse organisasjoner
 • kompetanse innen helsetjenester, e-helse eller klinisk IKT er en fordel
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk som er arbeidsspråket. I tillegg må du ha gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

Vi søker deg som: 
 • er en god faglig leder for kunnskapsmedarbeidere
 • har et godt helhetsperspektiv, er god til å kommunisere, har ambisjoner om å oppnå gode resultater sammen med dine medarbeidere og har solid gjennomføringsevne
 • evner å kombinere strategisk og operativ ledelse med virksomheten og brukeren i sentrum
 • har et godt utviklet etisk kompass
 • er strukturert, mål- og resultatorientert

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og gode lederegenskaper. Teknologidirektør må påregne å inngå i beredskapsarbeid, og bli vurdert av nasjonal sikkerhetsmyndighet for sikkerhetsklarering.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Om arbeidsgiveren

– Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er en av Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Våre konsulenter

Jonas Rambæk

Partner

Maria Fidje
Rådgiver Research og Analyse