Vi søker etter en dyktig virksomhetsarkitekt med ledererfaring!

Vi søker etter en dyktig virksomhetsarkitekt med ledererfaring!
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Virksomhetsarkitekt
Arbeidsgiver:
Institutt for Energiteknikk
Sted:
KJELLER
Søknadsfrist:
Løst

I rollen som virksomhetsarkitekt vil man gjennom arkitekturstyring bidra til at IFEs organisasjon har en optimal og kosteffektiv bruk av IKT-løsninger i henhold til gjeldende forretningsbehov, sikkerhetskrav og selskapsstrategi. Rollen skal arbeide i grenseområdet mellom IKT og forretningsområdene, og aktivt bidra til å sikre at utviklingen av IFEs IKT-løsninger og plattformer optimaliseres mot forretningsverdi.

Rollen har administrativ tittel Driftsgruppeleder. Stillingen rapporterer til CIO (Avdelingsleder IKT).

 

Ansvarsområder

Rollens primære ansvarsområder er:

 • Etablere, forankre og operasjonalisere prosesser for arkitekturstyring som ivaretar smidige, raske og dynamiske forhold til organisasjonen.
 • Etablere og forvalte styrende IKT-arkitekturmålbilder og -prinsipper for IFEs organisasjon og virksomheter i tråd med gjeldende IKT-strategi.
 • Faglig ansvar for alle IKT-arkitekter i IFEs organisasjon og virksomheter.
 • Etablere og utøve arkitekturfunksjonen som en teknologirådgiver ovenfor IKT og organisasjonen for øvrig, og bidra til innovasjon gjennom forslag til prosessforbedring og forretningsutvikling der teknologi er en forutsetning.
 • Vedlikeholde et totalbilde (nåsituasjon) av IFEs virksomhetsarkitektur, herunder forretning-, applikasjon-, informasjon- og teknologiarkitektur.
 • Bidra til å etablere og forbedre verdimålinger av eksisterende IKT-løsninger mot forretningsenhetenes faktiske behov.
 • Bidra til overordnet kompetanseplanlegging og -utvikling for IKT og organisasjonen forøvrig på bakgrunn av arkitekturmålbilder.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller høyere innen IKT og/eller teknologiledelse.
 • Betydelig erfaring innen virksomhetsarkitektur, fortrinnsvis gjennom ansvarlige roller i prosjekt eller organisasjon.
 • Betydelig erfaring med innføring av skyløsninger i organisasjoner, spesielt innenfor integrasjon/API, infrastruktur (IaaS), plattform (PaaS) og applikasjon (SaaS).
 • Erfaring med å gjennomføre forankring- og beslutningsprosesser i større organisasjoner.
 • Forståelse og engasjement for brukerorientert utvikling (eksempelvis Design Thinking) og innovasjonsledelse er ønskelig.
 • Kjennskap til TOGAF, Zachman eller tilsvarende rammeverk for virksomhetsarkitektur er en fordel.
 • Sikkerhetsklarering inntil H/NS er en forutsetning for å inneha rollen.
   

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og evne til å motivere gjennom visjoner og handlinger.
 • Evne til å være styrende, men samtidig pragmatisk og løsningsorientert.
 • Strukturert og analytisk, men likevel ha fokus på fremdrift og leveranser.
 • Være en endringsagent for nytenkning, kontinuerlig forbedring og innovasjon.
 • Evne til å kommunisere både med tekniske og ikke-tekniske personer.
 • Ha interesse for å holde seg oppdatert på ny teknologi og aktivt søke inspirasjon og kunnskap om nye løsninger.
 • Ønske å være en synlig representant for IFE, IFEs visjoner og IKTs løsninger både internt og eksternt.

Vi ser frem til å motta din søknad!

Om arbeidsgiveren

IFE er en uavhengig stiftelse og et av verdens fremste forskningsmiljøer på energi, lokalisert på Kjeller og i Halden. Vi har utviklet unik kompetanse over 70 år med verdensledende forskere og enestående internasjonale prosjekter i reaktorene og laboratoriene våre.
IFE har ca. 600 fast ansatte og en omsetning på ca. 1 mrd. kr.

Våre konsulenter