Vil du forme morgendagens lederkultur ved Norges fremste universitet?

Vil du forme morgendagens lederkultur ved Norges fremste universitet?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
HR-sjef
Arbeidsgiver:
Universitetet i Oslo (UiO)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Vil du forme morgendagens lederkultur ved matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO?

Vi søker en initiativrik og resultatorientert HR-sjef med interesse for ledelse, organisasjonsutvikling og drift i store kunnskapsorganisasjoner. Du må trives med en blanding av strategiske og operative oppgaver.  Du vil være en sentral rådgiver for fakultetsledelsen og ha ansvaret for å utvikle og koordinere HR-funksjonens tjenester for den faglige og administrative ledelsen ved fakultetets institutter og sentere. En sentral oppgave er utviklingen av rollen som forskningsleder i en moderne universitetskultur. Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør.

Du vil ha personalansvar for Seksjon for personal, arkiv og HMS som for tiden omfatter 17 engasjerte medarbeidere med stor spisskompetanse innenfor sine fagfelt. HR-sjefen inngår i den administrative ledergruppa på fakultetet og vil samarbeide tett med den faglige ledelsen.

Fakultetets verdigrunnlag og fremtidsvisjoner er nylig oppdatert i strategidokumentet Kunnskapsutvikling for en verden i endring (https://www.mn.uio.no/om/strategi/mn_strategibrosjyre_norsk_web.pdf)

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle en HR-strategi samt forbedre det operasjonelle HR-arbeidet på hele fakultetet
 • Lede organisasjonsutviklingsprosjekter
 • Bygge god lagånd blant medarbeiderne i seksjon for personal, arkiv og HMS
 • Gi råd og støtte til fakultetets ledere i personal- og organisasjonsspørsmål
 • Koordinere gjennomføring av lønnsforhandlingsprosessene
 • Sikre godt samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner
 • Gi råd innen HR-relaterte lover, forskrifter og avtaleverk
 • Utvikle et godt samarbeid med UiOs sentrale fagavdelinger innen personalområdet
 • Støtte fakultetsledelsen i rekruttering og ansettelsessaker

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Solid og relevant ledererfaring
 • Erfaring og gode resultater fra strategisk og operativt HR-arbeid
 • God kunnskap om lov og avtaleverk
 • Godt kjennskap til UoH-sektoren
 • Solide språklige ferdigheter i norsk og engelsk

Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen, kan erstatte utdanningskravet.

Personlige egenskaper

Vi søker en leder som er motiverende og har evne til å skape entusiasme for utvikling og endring. Du må ha evne til å organisere arbeidet, delegere og sørge for framdrift og gode leveranser til rett tid. I tillegg til gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, skal du ha god organisasjonsforståelse og evne til å tenke helhetlig og strategisk. Digital kompetanse og evne til å tilegne seg nye ferdigheter er også viktige egenskaper.

Vi tilbyr

 • Lønn som stillingstittel seksjonssjef, stillingskode 1211 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 765 100 – 883 100 per år, avhengig av kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger (https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd/)
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Våre konsulenter

Kristine Sandstå
Seniorrådgiver