Vil du lede utbyggingen av Nye Aker Sykehus

Vil du lede utbyggingen av Nye Aker Sykehus
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektdirektør
Arbeidgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt
Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på 15-20 milliarder kroner årlig de nærmeste årene. Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen av utbyggingen på vegne av helseforetakene i Norge.

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles med ett samlet regionsykehus med noen lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsenter på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila. Nærmere informasjon om prosjektene finnes her; Nye Oslo universitetssykehus - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no) Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF med ansvar for å styre den videre gjennomføringen av prosjektene. Vi har nå behov for å rekruttere den som skal lede gjennomføringen av prosjekt nye Aker sykehus. 

Ansvar og oppgaver:
Prosjektdirektøren skal lede gjennomføringen av prosjekt nytt sykehus på Aker fra godkjent forprosjekt til bygget er ferdig og overlevert til Oslo universitetssykehus HF. Forprosjektet ble ferdigstilt i oktober og er planlagt behandlet av styret i HSØ i desember 2022.  Reguleringsplanen gjennomføres som statlig plan. Prosjektet har en styringsramme på ca. 17,2 mrd. med et bruttoareal på om lag 190.000 m2. Av dette er ca. 170.000 m2 nybygg.

Prosjektdirektør for Nye Aker skal sørge for at prosjektet gjennomføres i samsvar med definerte mål og premisser og innenfor fastlagte rammer for kostnad, tid og kvalitet. Vi søker etter en person med erfaring fra gjennomføring av store prosjekter, med gode analytiske evner og gode lederegenskaper.

Nye Aker skal gjennomføres i parallell med Nye Rikshospitalet, og skal sammen med nytt klinikk- og protonbygg og ny sikkerhetspsykiatri legge de fysiske rammene for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF. For å ivareta felles elementer i prosjektene inngår de en portefølje under felles programledelse. Prosjektdirektør rapporterer til programdirektør. 

Kvalifikasjoner:
 • Erfaring fra ledelse og gjennomføring av store utbyggingsprosjekter
 • Relevant høyere utdanning
 • Gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig

Vi ser etter deg som er:
 • en samlende leder som har evne til å bygge gode team
 • en leder med god rolleforståelse og evne til å se helheten i et prosjekt
 • flink til å forstå hva som er viktig i ulike faser av et prosjekt
 • systematisk og målrettet i ditt arbeide
 • løsnings- og leveranseorientert med god beslutningskompetanse
 • god til å kommunisere med alle aktører i prosjektet
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
 • Fast ansettelse i Sykehusbygg HF
 • En spennende og variert jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et sterkt kompetansemiljø med mulighet for å jobbe på noen av Norges største byggeprosjekter
 • Et arbeidsmiljø preget av høyt engasjement og mye humor
 • Imøtekommende og hjelpsomme kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn, offentlig pensjonsordninger og forsikringsordninger
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Skybasert arbeidsmetodikk og digitale verktøy for å jobbe smidig og effektivt

Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer om stillingen, ta kontakt med:
Programdirektør Dag Bøhler, tlf. 915 14 324
Administrerende direktør Terje Bygland Nikolaisen, tlf. 932 00 209
Capus v/rådgiver Mads Eskedal Lyngen, tlf. 481 71 861 eller seniorrådgiver Kjersti Sundin, tlf. 901 02 299

Vi ser frem til å høre fra deg.
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.
 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg HF ble etablert i 2014 og eies av de fire helseregionene. Vi skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon og erfarings- og kompetanseoverføring. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – og tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for helsesektoren. Prosjektene jobber i fremtidsrettede prosjektverktøy og vi overleverer de nye byggene våre i e-BIM.

Sykehusbygg består av ca. 170 faste ansatte i tillegg til innleide prosjektressurser. Vi har hovedkontor i Trondheim, avdelingskontor i Oslo og prosjektkontorer i tilknytning til byggeplassene. Les mer om oss på vår hjemmeside www.sykehusbygg.no.

Våre konsulenter

Kjersti Kjelby Sundin
Seniorrådgiver