Ønsker du å være en pådriver for utvikling av økonomistyringen i norsk politi?

Ønsker du å være en pådriver for utvikling av økonomistyringen i norsk politi?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonsleder for økonomi og kontroll
Arbeidsgiver:
Øst politidistrikt
Sted:
Ski
Søknadsfrist:
Utløpt

Kontakt konsulent

Kristine Sandstå

Partner

Monica Hatle-Larssen

Seniorrådgiver

Rasmus Myklebust

Avdelingsdirektør Stab for Virksomhetsstyring

Vi søker en fremtidsrettet, handlekraftig og motivert leder til fast stilling som seksjonsleder. Du vil også lede det langsiktige arbeidet med utvikling av vår internkontroll- og juridiske-funksjon.

Du har innsikt og erfaring med økonomistyring, og er kjent for å ha god gjennomføringsevne. Du får mulighet til å bygge ledererfaring og utvikle et ledende fagmiljø innenfor økonomi, virksomhetsanalyse, internkontroll og juridiske forhold.
I stillingen vil du ha ansvar for økonomistyringen i Norges nest største politidistrikt med et budsjett på over 2 milliard kroner. Sist, men ikke minst, får du muligheten til å lede det langsiktige arbeidet med utvikling av gode rutiner for internkontroll og erfaringslæring fra klagesaker, erstatningssaker og spesialenhetssaker. 

Stab for virksomhetsstyring er en sentral stabsenhet som skal understøtte distriktets øvrige enheter slik at vi som en helhet leverer de beste tjenestene for innbyggerne våre. Enheten er i en omfattende endringsprosess som innebærer nye måter å jobbe på, utvikle dagens medarbeidere og rekruttere nye medarbeidere etter behov.
Seksjonen består i dag av 12 medarbeidere fordelt på flere fagområder. 

Stillingens kontorsted er Ski, 11 minutter med tog fra Oslo. Det må påregnes noe reisevirksomhet internt i politidistriktet.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til utvikling av stab for virksomhetsstyring gjennom deltakelse i ledergruppen
 • Bygge et ledende fagmiljø på økonomi, virksomhetsanalyse, internkontroll og juridiske forhold
 • Utvikle et arbeidsmiljø preget av godt samarbeid og høy medarbeidertilfredshet
 • Lede arbeidet med å utarbeide økonomiske rapporter og analyser
 • Bygge opp virksomhetsanalyse funksjonen i Stab for virksomhetsstyring
 • Lede budsjettarbeidet i politidistriktet
 • Opplæring og kompetansebygging på økonomistyring i distriktet
 • Utvikle og sette rammer for arbeidet med internkontroll
 • Lede og sette rammer for det juridiske arbeidet 
Kvalifikasjoner

Nødvendige:

 • Relevant høyere utdanning innenfor økonomiske og administrative fag på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning på masternivå.
 • Relevant erfaring fra arbeid med økonomistyring i offentlig eller privat sektor
 • Erfaring fra arbeid med å drive utvikling av økonomi- og budsjettprosesser med dokumenterbare resultater
 • God kjennskap i bruk av Excel, Powerpoint, økonomi- og regnskapssystemer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

Ønskelig:

 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring innen regnskap og økonomioppfølging
 • Erfaring fra arbeid med internkontroll eller juridiske forhold
 • Bruker av PowerBI eller andre analyseverktøy
Personlige egenskaper

Viktige egenskaper som kreves for stillingen er:

 • Samfunnsorientert og forståelse for politiets rolle i samfunnet.
 • Resultatorientert med god beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Evne til å legge frem økonomirapporter og budsjett for ledergruppen på en forståelig og intuitiv måte også ved hjelp av visuelle hjelpemidler
 • Evne til å lede, motivere og utvikle medarbeidere
 • God evne til kommunikasjon, samarbeid og relasjonsbygging
 • Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet og kompetanse
Vi tilbyr
 • En utfordrende og spennende lederutfordring for deg som vil være med på å utvikle økonomistyringen i Politiet
 • Mulighet til å bygge et ledende fagmiljø innen økonomi, internkontroll og juridiske forhold
 • Stillingen lønnes som Seksjonssjef (stillingskode 1211),  kr. 765.000 - 915.000 brutto per år (Lønnstrinn tilsvarende dette) . For særskilt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner   
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser jf. statens personalhåndbok
 • Vi vil rekruttere de best kvalifiserte kandidatene til stillingene, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 
  Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det

Om arbeidsgiveren

Øst politidistrikt er landets nest største med cirka 2000 medarbeidere som betjener i underkant av 740 000 innbyggere i 29 kommuner i Viken. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt ligger i Ski, kun 11 minutter med tog fra Oslo.

Særtrekk ved politidistriktet er at vi har tre av landets største grenseovergangssteder; Oslo lufthavn, Svinesund og Ørje. Det genererer kriminalitet spesielt innenfor vinning og narkotika, samt utlendingsfeltet. Flere av landets største byer er også lokalisert i politidistriktet. Sammen med store tettsteder, store landbruksområder og lang kystlinje gir dette politidistriktet en tilsvarende bredde i oppgaveløsningen med redningsoppdrag, patruljetjeneste, etterforskning, oppgaver knyttet til grensen, samt sivile gjøremål og forvaltningsoppgaver m.m. Forebyggende arbeid er en hovedstrategi for politidistriktet. Vi kan derfor tilby en arbeidsplass med varierte og spennende utfordringer.

Våre konsulenter

Kristine Sandstå

Partner

Monica Hatle-Larssen

Seniorrådgiver

Rasmus Myklebust
Avdelingsdirektør Stab for Virksomhetsstyring