Områdeleder Prosjektstøtte – Sykehusbygg HF

Områdeleder Prosjektstøtte – Sykehusbygg HF
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Områdeleder Prosjektstøtte
Arbeidsgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Vil du være med å bygge sykehus i Drammen og i Oslo?

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at det skal bygges et nytt sykehus i Drammen og at Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles med ett samlet regionsykehus med noen lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsenter på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF som har ansvar for å styre den videre gjennomføringen av prosjektene. Vi har nå behov for å styrke prosjektstøttefunksjonen og søker etter:

Områdeleder prosjektstøtte

Områdeleder prosjektstøtte er ansvarlig for å etablere systemer og rutiner for god prosjektstyring (økonomi- og fremdriftsstyring, KS/SHA, dokumentstyring, intern IT-drift, risikostyring mv) og sikre nødvendige ressurser til prosjektet. Stillingen omfatter også ansvar for rapportering og utarbeidelse av saksframlegg til prosjektstyret. Områdeleder skal lede området prosjektstøtte og være en del av prosjektets lederteam.  Områdeleder rapporterer til prosjektsjef for det aktuelle prosjekt.

Vi søker etter en medarbeider som i første omgang kan gå inn i både nytt sykehus i Drammen og i prosjekt nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet for å etablere gode felles rutiner og prosedyrer.  Etter hvert som aktiviteten øker er det lagt opp til at områdeleder går 100 % inn i ett av prosjektene.

Dersom det mottas søknad fra flere kvalifiserte søkere, vil det bli vurdert å tilsette flere enn en områdeleder.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra tilsvarende funksjoner og gjennomføring av store utbyggingsprosjekter, fortrinnsvis sykehusprosjekter
  • Relevant høyere utdanning
  • Gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi søker deg som er:

  • Teamorientert og har gode samarbeidsegenskaper
  • Har evne til å arbeide systematisk og målrettet
  • Nytenkende, løsnings- og leveranseorientert
  • Serviceinnstilt, har godt humør og stort engasjement

 

Arbeidssted: 

Arbeidssted for prosjektene i Helse Sør-Øst vil være på felles prosjektkontor på Skøyen. Det kan være aktuelt med arbeid på prosjektkontor på byggeplass i Drammen eller Oslo. Når oppdragene i prosjektet er avsluttet vil andre oppdrag innen Sykehusbygg være aktuelt.

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging og sykehusbygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

 

For å komme i betraktning til stillingen må du skrive en kortfattet søknad med CV via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jamfør Offentleglova §25 annet ledd.

 

Kontaktperson for nærmere informasjon om stillingen: 

Prosjektdirektør Dag Bøhler, telefon 915 14 324 eller

Prosjektsjef Øyvind Ludvigsen, telefon 900 38 123

 

For mer informasjon om prosjektene, se vår hjemmeside http://sykehusbygg.no/

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.
Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.
Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.
Sykehusbygg HF utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og oppgaver innenfor eiendomsområdet.

Våre konsulenter

Nathalie Smulders
Rådgiver