DSB søker distriktssjef Sivilforsvaret Troms

DSB søker distriktssjef Sivilforsvaret Troms
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Distriktssjef Sivilforsvaret Troms
Arbeidsgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
Tromsø
Søknadsfrist:
Løst

Arbeidsoppgaver:

 • lede og utvikle distriktet i tråd med overordnede mål, strategier og verdigrunnlag for DSB
 • operativ og administrativ leder av de ansatte og tjenestepliktige i distriktet
 • initiere og følge opp samarbeid med andre beredskap- og samarbeidspartnere regionalt
 • være en aktiv bidragsyter i Sjef Sivilforsvarets ledergruppe 
 • inspirere, motivere og lede kompetente medarbeidere
 • lede og delta i utrednings- og utviklingsarbeid
 • inngå i beredskapsvakt i distriktet

Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • relevant bachelorgrad
 • ledererfaring fra relevant virksomhet og nivå
 • erfaring fra totalforsvarsarbeid
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • stillingen krever at den som ansettes må være sikkerhetsklarert før tiltredelse

Det er ønskelig med:

 • erfaring og forståelse fra nasjonalt nivå innen samfunnssikkerhetsarbeid
 • erfaring med ledelse fra operativ virksomhet
 • erfaring med å lede og representere i regionale fora

Personlige egenskaper:

 • du er trygg i lederrollen og har god evne til selvledelse
 • evne til å inspirere, motivere og lede kompetente medarbeidere
 • operativ forståelse, handlekraft og gjennomføringsevne
 • evne til å skape oppslutning om felles mål, og skape kultur for endring og utvikling
 • utpreget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • selvstendig stilling med utfordrende oppgaver innenfor beredskap og samvirke
 • mulighet for stor grad av påvirkning nasjonalt
 • gode muligheter for både personlig og faglig utvikling
 • fast stilling som distriktssjef (stillingskode 1482). Årslønn fra kr 741.300,- til 837.200,- (ltr 77-81). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

Om DSB, sivilforsvaret og stillingen

Sivilforsvaret er underlagt DSB og er gjennom internasjonalt og nasjonalt lovverk gitt oppdraget å beskytte befolkningen i fred, krise og krig. Sivilforsvaret er i omstilling for å tilpasse seg nye krav og forventninger fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Sivilforsvarets oppgaver er å beskytte befolkningen ved krig, støtte ved større ulykker, naturkatastrofer og pandemier, og varsle ved akutt fare. Etaten er også statens beredskapsressurs. Sivilforsvaret har en styrke på 8 000 tjenestepliktige, fordelt i 20 distrikt. Alle tjenestepliktige er fordelt på distriktene basert på hvor de bor. Hvert distrikt har sitt distriktskontor. Distriktssjefen leder sine ressurser operativt og administrativt. Mannskapene plasseres i operative avdelinger, de fleste av dem med 24 tjenestepliktige. 

Stillingen rapporterer direkte til Sjef Sivilforsvar. Distriktssjefen inngår i Sjef Sivilforsvarets nasjonale ledergruppe og gir innspill på strategisk og nasjonalt nivå om utvikling av trening, utdanning, kapasiteter og operativ evne. 

Sivilforsvaret er under omstilling, og distriktssjefen må være endringsorientert og motivert for nye arbeidsmetoder og krav til tjenesten. Som en del av omstillingen må vår nye leder påregne endring i distriktstrukturen, både i geografi og størrelse. 

For å kunne bidra i Sivilforsvarets oppgaver er det viktig at du er fysisk og psykisk skikket til å jobbe i en beredskapsorganisasjon, herunder delta på øvelser og innsatser.

Generelle opplysninger:

 • reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt må påregnes
 • Sivilforsvaret er en uniformert etat
 • arbeid utenfor ordinær arbeidstid må påregnes

DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Vi tilrettelegger arbeidsforholdene ved behov. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.  

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn – der alle tar
ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg. www.dsb.no
DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.

Våre konsulenter