Innkjøper med juridisk bakgrunn

Innkjøper med juridisk bakgrunn
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seniorrådgiver
Arbeidgiver:
Tolldirektoratet
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Har du god kunnskap om GDPR og databehandleravtaler og ønsker arbeide med offentlige anskaffelser i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Tolletaten er en kontrolletat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten er i ferd med å ferdigstille en omorganiseringsprosess. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft. 

I administrasjonsdivisjonen er det en nyopprettet anskaffelsesavdeling som vil få ansvaret for tolletatens vare- og tjenesteanskaffelser med porteføljeforvaltning, samt oppfølging av strategiske samarbeidsavtaler. Avdelingen skal sørge for at disse blir gjennomført i samsvar med vårt samfunnsoppdrag og samt gjeldende lover og bestemmelser. 

Vi ser nå etter en innkjøper med juridisk bakgrunn som ønsker å arbeide med offentlige anskaffelser og kontraktsforvaltning i en etat med viktige samfunnsoppgaver.  Som innkjøper hos oss vil du jobbe med gjennomføring og forvaltning av sentrale rammeavtaler og kontrakter for hele etaten. Du vil være vår fagperson når det kommer til GDPR og databehandleravtaler. Anskaffelsesavdelingen ledes av en avdelingsdirektør, og består til sammen av 8-9 årsverk.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • gjennomføring av anbudskonkurranser og implementering av rammeavtaler og kontrakter
 • forvaltning av inngåtte avtaler og kontrakter
 • anskaffelsesfaglig rådgivning, veiledning og støtte til fagdivisjoner i tolletaten
 • yte anskaffelsesfaglig bistand og støtte i ulike eiendomsprosjekter
 • yte juridisk bistand og foreta faglige vurderinger innenfor GDPR og forvaltning av databehandleravtaler

Det er nødvendig at du har:

 • mastergrad innenfor juridiske fag
 • minimum 5 års relevant erfaring fra offentlig anskaffelsesarbeid, herav minimum 2 års erfaring med GDPR og forvaltning av databehandleravtaler
 • god kunnskap om det offentlige anskaffelsesregelverket
 • gode IT-kunnskaper, deriblant kunnskap og bruk av Excel og andre Office produkter
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • bidra aktivt i å videreutvikle anskaffelsesfunksjonen i tolletaten

Personlige egenskaper:

 • du liker å arbeide i team, både i egen avdeling og på tvers av enheter i organisasjonen
 • du er relasjonsskapende
 • du er initiativrik, løsningsorientert og har høy gjennomføringsevne
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • du er strukturert, nøyaktig og analytisk

Vi kan tilby deg:

 • utfordrende og varierte oppgaver i en organisasjon med viktige samfunnsoppgaver
 • et positivt og inspirerende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstidsordning med mulighet for trening i arbeidstiden
 • sentral arbeidsplass i nyoppussede lokaler i Oslo sentrum
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn som seniorrådgiver, kr. 700.000,- – 850.000,-, avhengig av kvalifikasjoner.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Inkludering og mangfold 

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Semming Bråthen, telefon 905 99 154, eller faggruppeleder anskaffelser Dag Sverdrup, telefon 959 42 930. For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb 

Om arbeidsgiveren

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Våre konsulenter

Dag Sverdrup
Faggruppeleder anskaffelser
Semming Bråthen
Underdirektør