Anbudssjef kommersiell – Flytoget

Anbudssjef kommersiell – Flytoget
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Anbudssjef kommersiell - Flytoget
Arbeidsgiver:
Flytoget AS
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Ønsker du å være med på å utvikle morgendagens togtilbud?
Flytoget trapper nå opp sitt arbeid med deltakelse i konkurranser om persontrafikk i Norge. Nå søker vi en kommersiell, fremoverlent og innovativ ressurs for å lede den kommersielle delen av anbudsarbeidet. 

Som kommersiell anbudssjef rapporterer du direkte til Flytogets anbudsdirektør hvor du får ansvar for at alle relevante kommersielle forhold blir ivaretatt ved Flytogets deltakelse i anbud på utlyste trafikkpakker.

Vi søker deg som har erfaring fra relevant anbudsarbeid, med hovedvekt på det kommersielle. Flytoget har i alle år hatt en meget høy kundetilfredshet, samtidig med at vi har sikret en sunn og effektiv drift, og vår ambisjon er nå å ta dette videre til resten av «tognorge».

De kommende konkurransene er omfattende og berører et meget stort antall reisende på flere strekninger. Du må evne å både jobbe overordnet og helhetlig samtidig som du kan ta strategier og ideer helt frem til et konkret tilbud. Du kan også vise til dokumenterte resultater innenfor utarbeidelse av markedsstrategier og produktkonsepter, kundekonsepter mm. (eller servicekonsepter). Det må forventes høyt aktivitetsnivå i perioder med hektiske dager og absolutte frister. Samtidig vil du få en unik mulighet til å bidra til å være en del av Flytogets nye satsningsområde.

Flytoget skal tilby det beste transporttilbudet til og fra Oslo lufthavn med vekt på sikkerhet, punktlighet og service. Dette skal vi gjøre ved hjelp av en unik identitet, den mest effektive løsningen og entusiastiske medarbeidere. Nå tar vi vår erfaring og innsikt videre i de kommende konkurransene om persontrafikk med tog i Norge.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Utarbeide anbudsdokumenter innen eget ansvarsområde.
 • Etablere planer i tråd med konkurransegrunnlaget.
 • Ta frem løsningsforslag egnet til å svare ut konkurransegrunnlagets oppdragsbeskrivelse innenfor kommersielle områder.
 • Markedsføringsstrategi og distribusjonsløsninger.
 • Input og beregninger til kalkyle og business case. 
 • Kunde- og markedsgrunnlag både på kort og lang sikt.
 • Prisstrategier, herunder samarbeid med fylkeskommunale selskap o.l.
 • Utarbeidelse av service- og kundekonsept, samspille med anbudssjef drift for optimale driftsløsninger.
 • Delta på relevante konferanser, arrangementer, nettverksmøter etc.
 • Verdivurderinger, finansielle analyser, kapitalbehov, garantier etc.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå.
 • Kundeinnsikt og markedsforståelse, samt evne til å omsette dette i praksis.
 • Kompetanse innenfor kommersiell forretningsutvikling, herunder avdekke og konkretisere kundebehov.
 • Kommersielt tankesett og meget god økonomiforståelse. 
 • Dokumentere resultater innenfor servicekonsepter og kundeløsninger.
 • Erfaring med anbudsarbeid og kontraktsforståelse.
 • Sterke kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Sterk på gjennomføring – hele veien ut.
 • Analytisk – anvende og forstå data.
 • Innovativ og nytenkende.
 • Strukturert, nøyaktig og planleggende tilnærming til arbeidsoppgavene.
 • Høy integritet og lojalitet, med meget gode samarbeidsevner.
 • Resultatorientert og evne til å tenke helhet.

Flytoget tilbyr:

 • En spennende jobb med mye ansvar og påvirkningsmuligheter.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kollegaer.
 • Sentralt plasserte kontorlokaler ved Oslo S.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Søknadsfrist: Løst
Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte Partner i Capus, Arne H. Underdal-Loktu på tlf: 91 13 14 14/e-post: al@capus.no, Researcher Tobias Nielsen på tlf: 930 26 852/e-post: tobias.nielsen@capus.no eller Researcher Ida Samuelsen på tlf: 99 42 83 81/e-post: is@capus.no.

Om arbeidsgiveren

Flytoget bringer passasjerer til og fra Oslo Lufthavn med Drammen som endestasjon i vest. Selskapet skal tilby det beste transporttilbudet til og fra Oslo Lufthavn med vekt på sikkerhet, punktlighet og service. Flytoget har en topphastighet på 210 km/t, og fraktet i 2019 over 6,9 millioner reisende. Selskapets kundetilfredshet er svært høy (97%), og selskapet har god lønnsomhet. Fra og med 2021 faser vi inn 8 nye og moderne togsett for ytterlig å styrke merkevaren. Flytoget AS er et selvstendig selskap direkte eiet av Nærings- og Fiskeridepartementet. Samtidig som vi fortsatt skal videreutvikle tilbringertjenesten jobber vi nå aktivt mot de kommende konkurranser om persontrafikk i Norge.

Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass med stolte medarbeidere.

Våre konsulenter

Arne H. Underdal-Loktu
Partner
Ida Samuelsen
Rådgiver Research og Analyse
Tobias Nielsen
Research Analyst