Personellsikkerhetsrådgiver

Personellsikkerhetsrådgiver
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Personellsikkerhetsrådgiver
Arbeidsgiver:
Politiets IKT-tjenester
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Politiet er inne i en fase med omfattende digitalisering og omstilling hvor informasjonsteknologi spiller en sentral rolle. Politiets IKT-tjenester (PIT) skal være et selvstendig ressurssenter innen informasjonssikkerhet i politiet for å bidra til å beskytte og opprettholde Politietatens operative kapasitet. PIT har også ansvaret for justissektorens responsmiljø, JustisCERT, som skal bidra til forebygging og koordinere håndtering av alvorlige IKT-hendelser i justissektoren.

Politiets IKT-tjenester skal bidra til å sikre og beskytte politiet og justissektorens kritiske tjenester for å opprettholde politi- og justissektorens operative kapasitet, ved å ivareta sektorens høye krav til oppetid og tilgjengelighet – selv i krisesituasjoner.

Vil du være med på å løse vårt samfunnsoppdrag og spille en sentral rolle i å videreutvikle PITs kompetanse og arbeid innenfor personellsikkerhet?

Seksjon for sikkerhet og beredskap søker en dyktig medarbeider innen operativ personellsikkerhet. 

Du trenger ikke være politi for å jobbe i politiet. Vi arbeider i krysningspunktet mellom teknologi og sikkerhet, og det er derfor viktig at du har evne til å jobbe strategisk og helhetlig når du løser utfordringer. Det er nødvendig at du har god kunnskap om gjeldende regelverk, standarder og god praksis innen informasjonssikkerhet. Videre må du trives med å gjennomføre sikkerhets- og autorisasjonssamtaler. Noe reisevirksomhet på påregnes.

 

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring av personellsikkerhetsoppgaver på vegne av personellsikkerhetsansvarlig
 • Gjennomføre sikkerhetssamtaler og oppfølging av personell
 • Anmodning om sikkerhetsklarering og gjennomføring av autorisasjonssamtaler etter sikkerhetsloven
 • Bistå i internopplæring, kompetanseutvikling og holdningsskapende arbeid innen personellsikkerhet
 • Følge opp avvik og bistå i risikodempende tiltak, samt bistå i videreutvikling av PITs rammeverk og prosesser for personellsikkerhet
 • Bidra i felles forebyggende sikkerhetsorganisasjon ihht. krav stilt av Sikkerhetsloven
 • Generell rådgivning innen gjeldene praktisk anvendelse av personellsikkerhetsrelatert lovverk, krav og føringer 

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen psykologi, juss, politi-, samfunnsvitenskapelige- eller humanistiske fag, eller HR/personalforvaltning, og informasjonssikkerhet fra høgskole/universitet på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Kurs for saksbehandlere ved klareringsmyndigheter, kurs i samtale- og intervjuteknikk, grunnkurs forebyggende sikkerhet eller andre kurs som tilsvarer disse er ønskelig. Eventuelt forutsettes det at disse kurs gjennomføres innen rimelig tid etter tilsetting i stilling.
 • God kunnskap om gjeldende regelverk, standarder, og god praksis innen informasjonssikkerhetsområdet er en fordel
 • Interesse for personellsikkerhet og personellforvaltning
 • Interesse for virksomhetsprosesser innen IKT-området i en sikkerhetsmessig kontekst
 • Like å jobbe med rutinepregede oppgaver
 • Erfaring fra virksomheter som leverer kritisk infrastruktur er en fordel
 • Erfaring med intervju og samtaleteknikk er en fordel
 • Erfaring fra undervisning er en fordel
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig. Informasjon kan hentes fra nsm.no

 

Er du planmessig, strukturert og kvalitetsbevisst? Da kan dette være en god match for deg. Som personellsikkerhetsrådgiver er det viktig ar du er velorganisert og vinner folks tillit. Vi ser etter deg med høy integritet og som evner å jobbe selvstendig. For å lykkes må du samarbeide og kommunisere godt med medarbeidere og ledere på alle nivåer, samt prioritere arbeidsoppgaver på en god måte. Du evner å forstå, forankre og bruke sikkerhetskrav og brukerbehov i praktisk arbeid. Videre bør du være service- og løsningsorientert med en praktisk tilnærming.

Hos oss vil du bli tatt imot i et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø i sentrale lokaler på Majorstua. Vi har gode arbeidsbetingelser som blant annet fleksitid, sommertid og mulighet for to timer trening i arbeidstiden per uke. Vi har et aktivt bedriftsidrettslag og arrangerer flere sosiale samlinger. Vi ønsker at du skal trives og kunne gå hjem med en god følelse av å ha bidratt til at samfunnet vi lever i er trygt.

Stillingen avlønnes som 1434 rådgiver i lønnsspennet kr. 480 000 – 600 000 pr år, avhengig av kvalifikasjoner.

Om arbeidsgiveren

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.

Våre konsulenter

Baard Storsveen
Partner
Ida Samuelsen
Researcher