Sykehusbygg HF søker Prosjektleder Utstyr

Sykehusbygg HF søker Prosjektleder Utstyr
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektleder Utstyr
Arbeidsgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Vil du være med å bygge sykehus i Oslo?

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at at det skal bygges et nytt sykehus i Drammen. Nærmere informasjon om prosjektene finnes her; https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter   

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF som har ansvar for å styre den videre gjennomføringen av prosjektene. Vi har nå behov for flere medarbeidere til prosjektorganisasjonen.

Nytt sykehus i Drammen

Nytt sykehus i Drammen er i gjennomføringsfasen og byggestart er planlagt medio oktober 2019.
Til prosjekt nytt sykehus i Drammen (PNSD) har vi behov for:

Prosjektleder Utstyr

Det legges opp til at prosjektlederen skal ha en sentral rolle fra utarbeidelse av tilbudsunderlag til kontrahering og gjennomføring av aktuelle kontrakter.  Prosjektlederen skal delta i prosjekteringsprosessene for å sikre kvalitet i prosjekteringsunderlaget i tidligfasen og bidra til at dette samsvarer med prosjektets mål og forutsetninger.

Prosjektleder Utstyr skal lede arbeidet fra programmering, kontrahering og helt frem til utstyret er mottatt, testet og tatt i bruk.

 

Ønskede kvalifikasjoner

  • Erfaring fra tilsvarende funksjoner og gjennomføring av store utbyggingsprosjekter, fortrinnsvis sykehusprosjekter
  • Relevant høyere utdanning
  • Gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig
     

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi søker deg som er:

  • Teamorientert og har gode samarbeidsegenskaper
  • Har evne til å arbeide systematisk og målrettet
  • Nytenkende, løsnings- og leveranseorientert

 

Arbeidssted: 

Arbeidssted vil i være på felles prosjektkontor på Skøyen eller på prosjektrigg på byggeplass i Drammen. Når oppdragene i prosjektet er avsluttet vil andre oppdrag innen Sykehusbygg være aktuelt.

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging og sykehusbygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

 

Søknadsfrist: 01.09.2019

For å komme i betraktning til stillingen må du skrive en kortfattet søknad med CV via linken «Søk her» til CAPUS. Du må fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jamfør Offentleglova §25 annet ledd.

 

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med Prosjektdirektør Dag Bøhler (tlf: 915 14 324) eller Prosjektsjef prosjektstøtte Øyvind Ludvigsen (tlf: 900 38 123) i Sykehusbygg eller Rådgivere i rekrutteringsselskapet Capus; Kristian Lennertzen (tlf: 916 16 073) og Nathalie Smulders (tlf: 470 83 841).

 

For mer informasjon om prosjektene, se vår hjemmeside http://sykehusbygg.no/ og Helse Sør-Øst RHFsin hjemmeside.

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.
Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.
Sykehusbygg HF utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og oppgaver innenfor eiendomsområdet.

Våre konsulenter

Nathalie Smulders
Rådgiver
Tobias Nielsen
Research Analyst