Vi søker erfaren jurist med interesse for EU- og konkurranserett

Vi søker erfaren jurist med interesse for EU- og konkurranserett
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Juridisk seniorrådgiver
Arbeidgiver:
Statens Jernbanetilsyn
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Er du interessert i EU-rett og konkurranse i regulerte markeder? Har du lyst til å være med å utvikle praksis på et nytt rettsområde?

Vi i Statens jernbanetilsyn er på jakt etter en flink og erfaren jurist til vår avdeling for markedsovervåking (MOV). Vi ser etter deg som er faglig trygg, trives med å løse kompliserte juridiske spørsmål og har gode samarbeidsevner.

Hos oss vil du få jobbe med spennende saker knyttet til etterlevelse av de sektorspesifikke reglene om konkurranse på like vilkår og markedsadgang i jernbanesektoren. Vi behandler klager fra markedsaktører og påser at tilgang til spor og jernbanetjenester gis på ikke-diskriminerende vilkår. Hos oss vil du også kunne få mulighet til å følge opp rettsprosesser, da våre vedtak kun kan prøves for retten. Sammen med våre engasjerte jurister og økonomer må du derfor finne faglig holdbare løsninger på utfordrende problemstillinger.

Avdelingen er et uavhengig markedsovervåkings- og klageorgan på jernbaneområdet og har som formål å arbeide for et effektivt jernbanemarked med sunn konkurranse og likeverdige vilkår. Oppgaver og organisering følger av krav i EU/EØS-baserte regler. Markedsforholdene er i stor endring endring i jernbanesektoren og vi følger aktivt med på utviklingen i EU/EØS mot et felles europeisk jernbaneområde. En viktig oppgave fremover er å implementere og håndheve EU-regelverk, blant annet markedspilaren i den fjerde jernbanepakken.

Vi samarbeider mye med tilsvarende markedsovervåkingsorgan i EU gjennom IRG-Rail og i EU-fora i regi av EU-kommisjonen, og deltar i en rekke arbeidsgrupper. Du må være forberedt på noe reisevirksomhet og ha god rolleforståelse for å kunne representere tilsynet i slike sammenhenger.
 

Arbeidsoppgaver

 • klagesaksbehandling og håndheving:
  • behandle klager om konkurranseforhold fra aktører
  • behandle saker som avdelingen tar opp av eget initiativ
  • utarbeide høringssvar og påpekninger til andre myndigheter
  • oppfølging av pågående og eventuelle rettsprosesser
    
 • regelverksarbeid:
  • lede eller delta i arbeidet med regelverksutvikling, herunder påvirke i EUs regelverksprosesser
  • utvikling av nasjonalt regelverk og gjennomføring av EU/EØS-rettsakter
  • det kan bli aktuelt å bidra i EØS-relatert regelverksarbeid i vår regelverksavdeling
    
 • internasjonalt arbeid:
  • delta i internasjonale aktiviteter som hører inn under avdelingens ansvarsområde, herunder delta i ulike samarbeidsfora for markedsovervåkingsorgan i Europa
    
 • veiledning og dialog med aktører:
  • aktivt bidra til at aktørene gjøres kjent med regelverket gjennom ulike veiledningsaktiviteter
    
 • utredning:
  • juridiske utredninger og analyser knyttet til markedsregulatoriske forhold i jernbanemarkedene
    
 • kvalitetssikring:
  • juridisk kvalitetssikring av arbeidet som hører inn under avdelingens ansvarsområde
    
 • det kan også bli aktuelt å bidra i andre deler av organisasjonen
Noe reiseaktivitet må påregnes, hovedsakelig i forbindelse m ed deltakelse i EØS-arbeid. Inntil 1-2 reiser à 1-2 dagers varighet månedlig.

Kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap eller tilsvarende med gode resultater, gjerne med emnefag i konkurranserett eller EU/EØS-rett
   
 • minst 3 års erfaring fra ett eller flere av følgende områder:
  • lignende reguleringsområder som for eksempel ekom, energi, luftfart og statsstøtte
  • konkurranserett
  • EU/EØS-rett
  • regelverksutvikling
  • internasjonalt arbeid
  • klagesaksbehandling
    
 • sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • det er også ønskelig med forvaltningsrettslig erfaring.

 Vitnemål og attester skal vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

 • god evne til analytisk tenkning
 • selvstendig, målrettet og strukturert
 • initiativrik med god gjennomføringsevne
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper i et tverrfaglig miljø     
 • trives med nybrottsarbeid 

Vi tilbyr

 • et utpreget tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • moderne kontorlokaler i Oslo 
 • fleksitid og sommertid
 • støtte til arbeidsreise med kollektivtransport
 • plassering i stilling som rådgiver/seniorrådgiver med årslønn i spenn fra kr 550 000 - 820 000,-. Lønnsplasseringen vil avhenge av kandidatens kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte.
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til pensjonskassen)

Vi oppfordrer deg til å krysse av i Webcruiter dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Hvis vi får kvalifiserte søkere som har krysset av for at de tilhører en av de nevnte gruppene, inviterer vi minst én søker fra hver gruppe til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.no. Vi gjør oppmerksom på at avkrysningene vil danne grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentleglova § 25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette grunngis.

Søknad og CV skal fylles inn i Webcruiter og ikke lastes opp som vedlegg. Vitnemål og attester skal følge medfølge.  

Om arbeidsgiveren

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 65 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.

Våre konsulenter