Sikkerhetsdirektør

Sikkerhetsdirektør
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Sikkerhetsdirektør
Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Skatteetaten søker ny sikkerhetsdirektør

Sikkerhetsdirektøren vil være en premissgiver innen utviklingen og implementeringen av sikkerhetsarbeidet i etaten.

Sikkerhetsdirektøren leder sikkerhetsstab, og rapporterer direkte til Skattedirektøren. Sikkerhetsstab har et overordnet og helhetlig ansvar for sikkerhet og kriseberedskap i etaten, herunder ansvar for samfunnssikkerhet, informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet og personellsikkerhet.

Sikkerhetsdirektøren vil ha personalansvar for staben på 10 personer, i tillegg til det faglige ansvaret.

Skatteetaten er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.
 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å utarbeide, implementere og forvalte etatens sikkerhetsstrategi og styrende dokumenter
 • Rådgiver for Skattedirektøren og ledergruppen i sikkerhetsspørsmål, herunder utvikle etatens mål for akseptabel risiko innen sikkerhetsområdene
 • Samarbeide tett med enhetene i etaten på informasjonssikkerhet, i særdeleshet divisjonene IT og Informasjonsforvaltning
 • Sørge for at etatens styring på sikkerhetsområdet inkorporeres og koordineres med etatens øvrige styringsparametere
 • Utarbeide trusselvurderinger, hendelsesrapporter og oversikt over iverksatte sikringstiltak
 • Utvikle etatens planer for krisehåndtering og beredskap, sørge for at ledelsen håndterer kriser på en god måte, og at etaten gjennomfører relevante øvelser
 • Ansvar for å koordinere sikkerhetssamarbeidet med andre relevante myndigheter
 • Aktivt drive holdningsskapende arbeid, spre kunnskap og være en pådriver for fagfeltet

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring fra informasjonssikkerhet i stor organisasjon med omfattende og variert IT-portefølje
 • Solid kunnskap om sikkerhetsaspektet knyttet til skytjenester og skysikkerhetstematikk
 • Kunnskap innen sikkerhetsrammeverk som bl. a. ISO/IEC 27001, ITIL, COBIT, NIST
 • Kompetanse innen forebyggende sikkerhet, risikoanalyse eller beredskapsorganisering
 • Kompetanse innen objekt-, personell- og personsikkerhet, samt kunnskap om relevante lover og forskrifter.
 • Må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig
 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole på masternivå. Særlig relevant erfaring kan erstatte kravet til utdanning
   

Personlige egenskaper

 • Evne til å motivere og engasjere for å sikre gode beslutninger
 • Være analytisk og ha god strategisk forståelse
 • Evne til å bygge nettverk og skape gode relasjoner
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Være ansvarsbevisst og strukturert
 • Være resultatorientert med god gjennomføringsevne

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid arbeidstid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikkmedlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger 

 

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør kode 1060, etter avtale. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.
 

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Våre konsulenter

Baard Storsveen
Partner
Petter Walle
Fung. IT-direktør Skatteetaten