Helse Sør-Øst søker Direktør Bygg og Eiendom

Helse Sør-Øst søker Direktør Bygg og Eiendom
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Direktør Bygg og Eiendom
Arbeidsgiver:
Helse Sør-Øst RHF
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Direktør Bygg og Eiendom – Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF søker nå en ny direktør for bygg og eiendom. Ansvarsområdet dekker både forvaltning og prosjektutvikling av 2,8 millioner kvm eiendomsmasse.

Arbeidsoppgaver:

 • Strategiske føringer for eiendomsvirksomheten
 • Styring og oppfølging av større investeringsprosjekter som Helse Sør-Øst RHF gjennomfører
 • Byggfaglige vurderinger og prioriteringer av byggeprosjekter i den regionale prosjektporteføljen
 • Koordinering av felles aktiviteter for foretaksgruppen innen forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen, inkludert benchmarking og oppfølging av ressursinnsats
 • Oppfølging av vedlikeholdsplaner for hele eiendomsmassen
 • Nasjonale prosesser knyttet til kunnskapsoppbygging og erfaringsoverføring innen bygg- og eiendomsområdet

 
Kvalifikasjoner:

 • Universitets- eller høyskoleutdannelse innen relevante fagområder
 • Relevant erfaring fra:
  • Prosjektledelse fra store og komplekse byggeprosjekter
  • Eiendomsforvaltning
  • Styrearbeid og/eller offentlig saksbehandling
  • Ledelse og samarbeid i tverrfaglige miljøer
 • Målrettet, selvstendig og leveransedyktig
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

 

Stillingen byr på interessante oppgaver og store utfordringer innenfor alle faser av eiendomsvirksomheten. Blant annet står Helse Sør-Øst foran store investeringsprosjekter under planlegging og gjennomføring, som prosjektene ved Oslo universitetssykehus, nytt sykehus i Drammen, nytt sykehus for Sykehuset Innlandet, utbygginger ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, Sykehuset Telemark i Skien og ved Akershus universitetssykehus i Lørenskog.

 

Andre opplysninger:

 • Stillingen rapporterer pt. til økonomidirektør og har personalansvar for egen enhet. Det er budsjettert med en styrking av bygg og eiendomsområdet.
 • Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar og kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien.
 • Fleksible løsninger med hensyn til kontorsted kan diskuteres.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

 

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknadsfrist: Snarest.

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus ved partner Kristian Lennertzen på 916 16 073 eller rådgiver Nathalie Smulders på 470 83 841.

Om arbeidsgiveren

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 3 millioner innbyggere i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder. Eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst utgjør en vesentlig del av den totale virksomheten med ca. 2,8 millioner kvm. Eiendomsmasse til en verdi av omlag 32 milliarder kroner. Helse Sør-Øst planlegger å investere i størrelsesordenen 70 milliarder i nye bygg innen 2035. Bygg- og eiendomsenheten i Helse Sør-Øst RHF skal bidra til et profesjonelt eierskap i foretaksgruppen, med utvikling og forvaltning av eiendomsmassen.

Våre konsulenter

Nathalie Smulders
Rådgiver
Tobias Nielsen
Research Analyst